10 powodów, dla których w przypadku bólu pleców powinieneś używać medycznego urządzenia do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym

Urządzenie do ćwiczenia ruchu wyprostnego pleców (odcinek lędźwiowo-piersiowy) jest jednym z najczęściej stosowanych urządzeń w centrach fitness, gabinetach fizjoterapii, ośrodkach rehabilitacyjnych i szpitalnych placówkach rehabilitacyjnych na całym świecie.

Istnieje szeroka gama urządzeń do ćwiczeń o różnej jakości. Na co zwrócić uwagę podczas użytkowania lub zakupu maszyny? Jakie są zalety treningu na medycznej maszynie zapewniającej izolowany ruch w porównaniu do sprzętu fitness od Life Fitness, Technogym, eGym lub Matrix? Ten wpis odpowie na te i wiele innych pytań dotyczących ważnych zasad działania urządzeń.

Przejdź bezpośrednio do

1. Zoptymalizowana biomechanika
2. Trening izolowany
3. Prawidłowe obciążenie
4. Bezpieczne środowisko treningowe
5. Możliwość badania i pomiaru kręgosłupa
6. Cyfrowy protokół leczenia
7. Szablony programów na problemy z kręgosłupem
8. Doświadczenie pacjenta
9. Gromadzenie danych
10. Zarządzanie kliniką


 

1. Zoptymalizowana biomechanika

Co ma decydujące znaczenie przy projektowaniu takiego rodzaju urządzenia? Najważniejszym elementem jest biomechanika. Dobrze zaprojektowane ćwiczenie, zapobiega szkodliwym ruchom, jest łagodne dla stawów, ale bardzo męczące dla mięśni i może być łatwo dostosowane do każdej osoby. Wiele badań wykazało, że ruch może działać na bolące stawy jak lekarstwo. Kręgosłup jest jednak bardzo złożoną strukturą, w której skład wchodzą kręgi, krążki międzykręgowe, więzadła, dynamicznie działające mięśnie skręcające i krótkie grzbietu oraz duże, w większości statycznie działające, mięśnie toniczne.

Gdy do tego dojdzie ból pleców i utrata koordynacji, kontrolowane rozpoczęcie terapii ruchowej jest niezwykle trudne. Konieczne jest zastosowanie medycznych urządzeń, które izolują obszar docelowy i zapewniają pełną kontrolę nad ruchem i obciążeniem.

optimized biomechanics for safe physiotherapy training

2. Trening izolowany

Dlaczego trening izolowany jest ważny u pacjentów z bólem pleców? Wiele osób, które cierpią z powodu bólu pleców, ma wytworzony mechanizm kompensacji. Oznacza to, że inne grupy mięśni w organizmie przejmują funkcje, które powinny spełniać mięśnie pleców. Ból powoduje unikanie aktywności. W rezultacie zmniejsza się siła i zakres ruchu, a grupy mięśniowe, które przejmują aktywność, są przeciążone. W przypadku długotrwale utrzymującej się kompensacji dolegliwości bólowe, pojawiają się one w innych rejonach ciała. Oznacza to, że konieczne jest wyizolowanie ruchu, tak aby zaangażować konkretne grupy mięśniowe.

Medyczne urządzenie do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym zostało opracowane w taki sposób, aby kompensacja innych grup mięśniowych była ograniczona do minimum. W celu przeanalizowania efektywności ćwiczenia przeprowadzono badanie, którego wyniki widać poniżej. Można zauważyć, że nastąpiła silna aktywacja prostowników grzbietu w porównaniu z prostownikami i zginaczami stawu biodrowego.

back pain reporting(The Spinal Muscular Profile, Achim Denner, Springer 1992)

 

3. Prawidłowe obciążenie

Co decyduje o prawidłowym obciążeniu? Większość urządzeń fitness i ćwiczeń funkcjonalnych fatalnie radzi sobie z kontrolą obciążenia. Oznacza to, że obciążenie nie jest prawidłowo rozłożone w całym zakresie prowadzonego ruchu. Tak więc w jednym ruchu od zgięcia do wyprostu obciążenie może być zarówno zbyt lekkie, jak i zbyt ciężkie.

Poniżej przedstawiamy przykład, jak błąd w kontroli obciążenia wpływa na trening. Na początku ruch jest prawidłowy, ale w miarę zmęczenia jego zakres staje się coraz mniejszy i w końcu nie da się go w pełni wykonać. Prawidłowo zaprojektowana kontrola obciążenia pozwala na wykonanie ruchu w pełnym zakresie nawet przy dużym zmęczeniu mięśni.

correct loading for back pain relief

Medyczne urządzenie do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym jest wyposażone w monitor, który pokazuje czas i prędkość ćwiczenia za pomocą inteligentnego oprogramowania. Wynik dokładności na końcu ćwiczenia wskazuje na jego jakość. Algorytm, w razie potrzeby, dostosowuje parametry programu treningowego.

Taki wynik nie byłby możliwy przy nieprawidłowej kontroli obciążenia. W tym konkretnym przypadku wynik dokładności wynosi 97%, a zakres ruchu mieści się w normach.

back exercise report

 

Praktyczne korzyści zastosowania medycznego urządzenia zapewniającego właściwie dobraną krzywą obciążenia:

  • Pacjenci czują, że ruch jest bardzo delikatny i płynny, bez gwałtownych przyspieszeń.
  • Mięśnie wykonują zawsze największą możliwą na danym poziomie pracę, niezależnie od obciążenia.
  • Ćwiczenie jest bezpieczne, nawet gdy efekt zmęczenia jest bardzo duży.
  • Ruch jest praktycznie zawsze bezbolesny, kiedy stawy są podparte, a obciążenie płynne.

 

4. Bezpieczne środowisko treningowe

Kiedy ćwiczenia wyprostne pleców są bezpieczne? Wtedy, gdy ruch mobilizuje odcinek lędźwiowo-piersiowy w płaszczyźnie strzałkowej, aktywując prostowniki w sposób kontrolowany, w ograniczonym zakresie ruchu. Dzięki temu osoby nawet ze znacznym i długotrwałym bólem pleców oraz brakiem koordynacji i siły, mogą rozpocząć ćwiczenia wzmacniające i poprawiające zakres ruchu z pełnym bezpieczeństwem i minimalnym bólem.

Dzięki testom można dokładnie odwzorować zakres ruchu i siłę izometryczną mięśni tworząc profil kręgosłupa. Stwarza to bezpieczne środowisko, które pilnuje, aby pacjent nie wybrał zbyt dużego obciążenia treningowego.

 

best technology for back pain relief

 

5. Możliwość badania i pomiaru kręgosłupa

Jak należy przeprowadzać badania i pomiary? Najbezpieczniejszym i najbardziej powtarzalnym sposobem badania siły mięśni pleców jest zastosowanie izometrycznych testów siłowych. Siła jest mierzona w niutonometrach i porównywana ze zwalidowanymi wartościami normatywnymi. Oprogramowanie oblicza prawidłowe obciążenie treningowe w bezpiecznym zakresie ruchu pacjenta z wykorzystaniem odpowiedniego szablonu. Jeśli w tej fazie test siły jest zbyt obciążający, warto najpierw zastosować test zakresu ruchu, aby zbudować koordynację i powoli zwiększać objętość treningu od bezpiecznych wartości.

 

comprehensive technology for back pain relief

 

6. Cyfrowy protokół leczenia

Jak można leczyć pacjenta z bólem pleców? Ogólnym celem skutecznego leczenia jest zmniejszenie odczuwanego bólu i poprawa jakości życia. Aby osiągnąć ten cel, aktywna terapia musi być progresywna i zgodna z indywidualnymi możliwościami adaptacji. Leczenie zawsze opiera się na indywidualnej ocenie pacjenta. Progresja programu następuje po subiektywnej ocenie odczuwanego oporu i wskaźników bólu. Domyślny program dla wyprostu pleców zapewnia bezpieczny start, który może być stosowany we wczesnych etapach rehabilitacji. Program jest zaprojektowany tak, aby na początku zakres ruchu był niewielki, a obciążenie lekkie. Fizjoterapeuta jest wtedy w stanie monitorować progresję i informacje zwrotne od pacjenta oraz dostosować program w czasie rzeczywistym.

 

best software for musculoskeletal rehabilitation

 

7. Szablony programów na problemy z kręgosłupem

Jak działa monitorowanie leczenia? Bolesne stawy i tkanki są krytycznymi czynnikami warunkującymi wielkość obciążenia i zakresu ruchu, które można zastosować. Ten schematyczny rysunek pokazuje, jak kontroluje się progresję obciążenia podczas leczenia na urządzeniu do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie obciążenia w granicach tolerancji, przy jednoczesnym dążeniu do wywołania zmian adaptacyjnych w mięśniach i tkankach.
W poniższym przykładzie monitorowanie poziomu bólu spowodowało zmniejszenie obciążenia w momencie jego zaostrzenia. Kiedy poziom odczuwanego bólu ponownie zaczął spadać, obciążenie zaczęło wzrastać.

treatment program for back pain relief

8. Doświadczenie pacjenta

Co może zmotywować pacjenta z bólem pleców? Wszystkie zmienne treningowe są monitorowane, a system błyskawicznie oblicza procent zgodności z prawidłową prędkością, zakresem ruchu i obciążeniem. To pomaga w motywowaniu rehabilitowanej osoby.

Monitorowanie parametrów na poziomie pacjentów oraz pracy całego ośrodka jest ważnym elementem kontroli jakości. Edukacja pacjentów oparta na obiektywnych danych jest ważna, aby pacjenci zyskali sprawczość i wzięli odpowiedzialność za swoje zdrowie i proces rehabilitacji. Wyjaśnienie, co dzieje się z plecami pacjenta, jest ważnym czynnikiem sprzyjającym powrotowi do zdrowia.

 

treatment program reporting and improvements

9. Gromadzenie danych

Co mają wspólnego dane i urządzenie do ćwiczeń? Dzięki wysokiej jakości, kompleksowym danym, medyczne urządzenie do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym przechodzi teraz na kolejny poziom w analityce danych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI). Zaawansowane algorytmy uczenia maszyn i szybkość zbierania wielu danych pacjentów wpływa na ulepszenie procedury gromadzenia danych. Silnik-AI znajduje podgrupy pacjentów o podobnych reakcjach na leczenie, przewiduje wyniki leczenia i optymalizuje je na różnych jego etapach.

 

data collection for best physiotherapy solution

 

 

10. Zarządzanie kliniką

Jak wygląda przyszłość? Fizjoterapia to zazwyczaj leczenie indywidualne, co oznacza, że wzrost ilości pacjentów będzie prowadził do wzrostu kosztów. Z tego powodu fizjoterapia często nie jest traktowana przez świadczeniodawców jako opłacalna. W wielu przypadkach może to również prowadzić do ograniczenia zalecanego czasu leczenia, co może być szkodliwe dla długoterminowych wyników pacjenta. Dzięki inteligentnemu urządzeniu do treningu wyprostu w odcinku lędźwiowo-piersiowym, będącego jednym z elementów kompleksowego systemu rehabilitacji kręgosłupa, możliwe jest leczenie większej liczby osób niż w systemie 1 na 1 bez utraty jakości.

 

best physiotherapy clinic management