Centra fizjoterapii

Badania wskazują na przewagę leczenia niechiruhirgicznego

Mocne dowody naukowe pokazują, że operacja nie jest właściwym sposobem leczenia wielu problemów ze stawami, w tym kontuzji barku, problemów zwyrodnieniowych kolana i niestabilności kręgosłupa. Wykazano natomiast, że ćwiczenia terapeutyczne są co najmniej równie skuteczne, przy znacznie niższych kosztach i ryzyku powikłań.

  • Brak dowodów na długoterminowe korzyści z artroskopowej akromioplastyki w leczeniu zespołu bolesnego barku, S. Ketola i in., Bone Joint Res 2013;2.
  • Randomizowane badanie chirurgii artroskopowej w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, Alexandra Kirkley, MD i in., N Engl J Med 2008.
  • Fuzja kręgosłupa w przypadku niestabilności odcinka lędźwiowego: czy ma podstawy naukowe? Muggleton JM1, Kondracki M, Allen R. J Spinal Disord. 2000.

Skorzystaj z tej szansy

Te nowe odkrycia otwierają niespotykane dotąd możliwości dla fizjoterapii. Nasze rozwiązanie dostarcza metody, które są poparte wytycznymi medycznymi. Technologia firmy DAVID zapewnia ciągłość i stabilność projektowania leczenia, a stosowane metody są optymalne dla końcowego odbiorcy. Dzięki rozwiązaniom dedykowanym do terapii ruchem DAVID świadczenie usług fizjoterapeutycznych jest tańsze i łatwiejsze do ekonomicznego skalowania. Szczegółowa dokumentacja ożliwia precyzyjne śledzenie postępów, a tym samym zwiększa wiarygodność. Terapia Ruchem DAVID.

Rozwiązanie to kompleksowa platforma umożliwiająca pełne wykorzystanie  nowych możliwości.

 

Czytaj więcej o naszych rozwiązaniach

Dowiedź swojego sukcesu

Technologia DAVID zbiera wszystkie istotne dane z kwestionariuszy, graficznych oznaczeń dotyczących bólu, testów i ćwiczeń. Są one automatycznie kompilowane z kilku źródeł, w tym urządzeń DAVID, linków e-mail, tabletów, telefonów komórkowych i Info-Kiosku. Gromadzenie danych jest wstępnie zaprogramowane zgodnie z każdą ścieżką leczenia, co zapewnia, że wszystkie dane są gromadzone przy minimalnej interwencji człowieka. Wszystkie dane są natychmiast dostępne do raportowania i analizy. Za pomocą jednego kliknięcia można pobrać aktualny status dowolnego pacjenta. Wszystkie istotne dane na poziomie centrum lub sieci są przez cały czas dostępne dla menedżerów.

 

“Programy profilaktyczne oparte na członkostwie są nowym źródłem przychodów dla centrum i zwiększają lojalność klientów.”

Stworzono niedrogie rozwiązania dla pacjentów

Opieka wysokiej jakości nie musi być droga. Nasza technologia pozwala fizjoterapeutom skupić się na motywacji i dobrym samopoczuciu pacjentów, a nowoczesne urządzenia precyzyjnie i bezpiecznie dbają o powtarzalność ruchów. Zwiększa to satysfakcję pacjentów bez generowania dodatkowych kosztów. Wrzeczywistości koszt jednej sesji jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnej fizjoterapii. Większość pracy przypada na pierwszą sesję, kiedy do systemu wprowadzany jest nowy pacjent. Po tej wstępnej sesji obciążenie fizjoterapeuty zostaje radykalnie zmniejszone, a terapeuta może skoncentrować się na bardziej krytycznych zadaniach.

Zmień swoich pacjentów w klubowiczów

Pacjenci szybko doświadczają pozytywnego wzmacniania dzięki łatwości korzystania z technologii DAVID. Już po kilku wizytach są w stanie realizować swój plan ćwiczeń bez bezpośredniej pomocy personelu. Otwiera to zupełnie nowe możliwości biznesowe dla dostawców opieki zdrowotnej: oparty na członkostwie model dla byłych pacjentów i innych osób, które chcą poprawić jakość swojego życia. Przy stałych, powtarzających się przychodach model ten zapewnia stabilność dochodów Twojej firmy, ponieważ został stworzony przez osoby dogłębnie rozumiejące funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Dzięki czemu poziom zadowolenia pacjentów jest bardzo wysoki.

Zarządzaj swoim centrum zawsze i wszędzie

EVE Cloud Service to serce całej platformy EVE. Wszystkie informacje o treningu są przechowywane na oprogramowaniu serwera, co pozwala na pełną analizę danych leczenia. Zgodnie z pełną usługą w chmurze, dostęp do systemu można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca. Usługa w chmurze oferuje kilka różnych funkcjonalności. Obejmują one analizę profilu, śledzenie jakości każdego ruchu, a także dane jakościowe i ilościowe dla kierownictwa centrum.

“Wszystkie dane są natychmiast dostępne do raportowania i analizy. Jednym kliknięciem można pobrać aktualny status dowolnego pacjenta.”

Podejście strukturalne

Koniec z niespójnymi wynikami pomiędzy pacjentami i terapeutami. Zindywidualizowane programy mogą być stosowane w ustrukturyzowany i systematyczny sposób, ponieważ wszystkie parametry są określane ilościowo i kontrolowane. Szablony programów oparte są na diagnozie i testach, które skracają czas planowania do minimum, zapewniając jednocześnie wysoką przewidywalność wyników.

Czytaj więcej

Przyszłość opieki ortopedycznej i kręgosłupa

Pobierz naszą białą księgę