Bark

Precyzja.

Obejrzyj wideo

Optymalny.

David Shoulder Solution rewolucjonizuje leczenie bólu barku dzięki zastosowaniu biomechanicznie zoptymalizowanych ruchów i wizualnego systemu biofeedback do prowadzenia.

7 reasons why you should use a Medical Shoulder Device

 

 

 

Ból barku to ogromy problem zdrowotny na cały świecie.

Problemy z barkiem powodują najdłuższe  zwolnienia chorobowe ze wszystkich schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego (średnio 15 dni). Ból barku jest najczęstszym schorzeniem układu mięśniowo-szkieletowego u osób powyżej 65 roku życia (Taylor, 2005), a częstość jego występowania w ciągu ostatnich 40 lat potroiła się (Harkness, 2005). Co druga osoba co najmniej raz w życiu będzie cierpieć z powodu bólu barku.

Współczesne wyzwania

Tradycyjnie fizjoterapia wykorzystuje bardzo proste narzędzia, takie jak kolumny, bloczki i taśmy. Metody te nie są mierzalne, ani powtarzalne i daleko im do rozwiązań optymalnych pod względem biomechanicznym.

Na przykład, powszechnie stosowane ćwiczenia z taśmą do zewnętrznej i wewnętrznej rotacji barku mają dokładnie odwrotną krzywą obciążenia w porównaniu z krzywą siły mięśni: obciążenie jest największe na końcu ruchu, gdy mięśnie są najsłabsze. Nakłada to niepotrzebne obciążenie na staw.  Efekt treningu nie jest zadowalający.

Zazwyczaj urządzenia do rehabilitacji barku są projektowane do wzmocnienia dużych mięśni górnej części ciała, ale przyczyny bólu barku prawie zawsze tkwią gdzie indziej. Generalnie problemy są spowodowane osłabieniem małych mięśni stabilizujących. Mięśni stożka rotatorów nie można wyizolować za pomocą tradycyjnych urządzeń fitness.

Hannah, Daniel Cason, “Porównanie krzywych siły i oporu dla wewnętrznych i zewnętrznych rotatorów barku.” (2002). Tezy i dysertacje elektroniczne. Papier 680.

Zmiana w kierunku terapii z wykorzystaniem ruchu.

Obecnie pojawia się coraz więcej dowodów na to, że terapia ruchowa jest bardziej skuteczna od operacji. Oczywiście istnieją schorzenia barku wymagające działań chirurgicznych, ale w przypadku najczęstszych problemów, takich jak zespół cieśni podbarkowej nie ma naukowego uzasadnienia dla leczenia chirurgicznego.

 

Więcej badań naukowych

Zespół ciasnoty barku jest jednym z najbardziej typowych problemów z barkiem. Chirurgia jest powszechnym sposobem leczenia tego problemu, ale ostatnie badania wykazały, że nie daje ona żadnych korzyści w porównaniu z leczeniem aktywnym: “(…)akromioplastyka artroskopowa nie ma dobrego uzasadnienia jako leczenie zespołu ciasnoty barku i dlatego powinna zostać porzucona jako leczenie standardowe. Zamiast tego podstawą leczenia powinna być ustrukturyzowana terapia ruchowa” (Ketola, 2016).

Czysta izolacja

Dzięki rozwiązaniu David Shoulder Solution wewnętrzne i zewnętrzne rotatory stawu barkowego wraz ze stabilizatorami łopatki mogą być aktywowane bezpiecznie i skutecznie. Optymalne kąty w stawach i ramię wspomagające ruch izolują aktywację dokładnie do pożądanych mięśni. Czysta izolacja jest niezbędna. Mówiąc najprościej pracę wykonają silniejsze rotatory wewnętrzne, takie jak mięsień piersiowy większy. Podczas rehabilitacji bolesnego barku, starannie zaprojektowana krzywa oporu jest absolutnie niezbędna, aby wykonywać ćwiczenie w kontrolowany sposób.

Dowiedz się więcej

Prowadzenie i motywacja

W każdym urządzeniu terminal komputerowy prowadzi i motywuje pacjentów do dokładnego przestrzegania podanych parametrów, zaleconych w ich spersonalizowanych programach treningowych. Parametry obejmują m.in. wybrane ruchy, odpowiednie ustawienie elementów maszyn, obciążenie, zakres ruchu, powtórzenia, prędkość ruchu, progresję, numery sesji i częstotliwości. Parametry te są generowane automatycznie i dostrajane za pomocą oprogramowania w chmurze, a pacjenci otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat poziomu dokładności ruchu.

Dowiedz się więcej

Typowe wskazania

David Shoulder Solution jest odpowiedni dla pacjentów cierpiących na długotrwałe (podostre lub przewlekłe), nawracające, pooperacyjne lub pourazowe problemy z barkiem. Problemy takie jak słaba postawa, zamrożony bark, zaburzenia rotatorów, niestabilność barku, zaburzenia stawu barkowo-obojczykowego i choroba zwyrodnieniowa stawów barkowych również nadają się do rehabilitacji dzięki naszemu rozwiązaniu do terapii ruchowej.

Przyszłość fizjoterapii

Pobierz naszą białą księgę