Kręgosłup

Kontrolowane. Nieinwazyjne. Skuteczne.

Wideo o kręgosłupie

Recepta na ból kręgosłupa.

DAVID Spine Solution to kompleksowa koncepcja oceny i leczenia schorzeń kręgosłupa. Nasze urządzenia pozwalają na kompleksową ocenę i leczenie dolegliwości umiejscowionych w kręgosłupie. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu ruchowi z właściwym obciążeniem. Pozwala to odwrócić mechanizm kinezjofobii  związanej z bóemu kręgosłupa.

Na podstawie indywidualnych kwestionariuszy oceny stanu fizycznego opracowywany jest dedykowany plan fizjoterapii. Urządzenia zostały skonstruowane, tak by zwiększyć zakres ruchu, siłę oraz koordynację.

“Ból kręgosłupa jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń w cywilizacji zachodniej.”

Występowanie dolegliwości

Poziom rozpowszechnienia bólu kręgosłupa w państwach zachodnich skutkuje większymi stratami finansowymi pracodawców i obciążeniem systemu ubezpieczeń niż każdy inny pojedynczy problem zdrowotny z wyjątkiem przeziębienia. Do 70% procent ludzi co najmniej raz w życiu cierpiało z powodu bólu kręgosłupa. U 40% badanych w minionym roku ból trwał dłużej niż jeden dzień. U 25% dolegliwości bólowe trwały ponad trzy miesiące.

Metody i źródła danych WHO dla globalnego obciążenia chorobami 2010-2011, WHO, Genewa listopad 2013.

Kinezjofobia i zaburzenie aktywacji mięśni

W większości przypadków bólu kręgosłupa ciężko uzyskać specyficzną diagnozę, jak np. przepuklina krążka międzykręgowego. Niezależnie od przyczyn powstania bólu, jego obecność prowadzi do stopniowego unikania  aktywności fizycznej. Mięśnie pleców stają się coraz słabsze i dochodzi do nadmiernego obciążenia struktur tkankowych.

Może to wywołać błędne koło, skutkujące większym bólem i utratą funkcji, a jeśli się przedłuży, również skutki psychologiczne. Kiedy problem osiąga ten poziom, tradycyjne metody leczenia są bezużyteczne, a możliwość trwałej niepełnosprawności znacznie wzrasta wraz z upływem czasu.

Ruch jako lekarstwo

W kilku badaniach potwierdzono, że ruch może być lekarstwem na ból stawów. W przypadku stawów kolanowych, których struktura jest dość prosta wystarczy wykonywać proste ruchy. Musi być do nich dobrane właściwe obciążenie. Zastosowanie takiego ruchu nie jest trudne i łatwo kontrolować jego poprawność.

Kręgosłup to jednak bardzo złożona struktura obejmująca kręgi, krążki międzykręgowe, więzadła, mięśnie rotujące, międzykręgowe oraz duże, w większości pracujące statycznie, mięśnie posturalne.

Kiedy do równania doda się ból i utratę koordynacji, niezwykle trudno jest rozpocząć ćwiczenia fizyczne w kontrolowany sposób. Wymagane są specjalne urządzenia, aby odizolować obszar docelowy i zapewnić całkowitą kontrolę nad ruchem i obciążeniem.

Wszystkie ruchy powinny zaczynać się od ograniczonego zakresu i niskiego obciążenia, w granicach tolerancji bólu. Czas jest niezbędny, ponieważ zmiany fizjologiczne następują powoli. Idealne leczenie powinno trwać trzy miesiące, z następującym po nim dalszym programem usprawniania.

“Wyniki kilku badań dowodzą, że ruch może być lekarstwem na ból stawów.”

Wskazania i przeciwskazania

Większość schorzeń kręgosłupa można z powodzeniem leczyć za pomocą koncepcji David Spine. Należą do nich niespecyficzny ból pleców, zmiany zwyrodnieniowe, przepukliny i sytuacje pooperacyjne. Uczestnictwo wymaga wykluczenia przez specjalistę wszelkich przeciwwskazań i zgody leczącego chirurga w ciągu czterech miesięcy od zabiegu. Przeciwwskazania obejmują nowotwory, ostre stany zapalne i niedawne złamania. Skuteczne leczenie wymaga zgody pacjenta i motywacji do udziału.

 

Ewaluacja

Spersonalizowane programy rehabilitacji wymagają gruntownego zrozumienia dolegliwości pacjenta i jego aktualnego stanu oraz możliwości fizycznych. Standardowy protokół oceny składa się z kwestionariusza samooceny. Pozwala on poznać profil bólu kręgosłupa. Natomiast kwestionariusz fizjoterapii pozwala na ewaluację wad postawy i zdefiniować ograniczenia fizyczne. Dzięki naszym urządzeniom można sprawdzić mobilność na wszystkich płaszczyznach.

Wyniki są przechowywana w bazie danych i można wydrukować obrazowy profil kręgosłupa, porównując wyniki testu z danymi normatywnymi. Oceny przeprowadzone przed, w trakcie i po leczeniu zapewniają obiektywne raporty wyników dla lekarzy i płatników zewnętrznych, a także dodatkową motywację dla pacjenta.

Program leczenia

Ogólnym celem skutecznego leczenia jest zmniejszenie odczuwanego bólu i poprawa jakości życia. Aby osiągnąć ten cel, aktywna terapia musi być progresywna i zgodna z indywidualnymi zdolnościami adaptacji do zmian.

Leczenie zawsze opiera się na indywidualnej ocenie. Postęp programu jest zgodny z subiektywną oceną odczuwanego przez pacjenta wysiłku i wskaźników bólu. Domyślny program dla Spine Concept zapewnia bezpieczny start, który można zastosować we wczesnych etapach rehabilitacji. Na początku zakres ruchu ma być mały, a obciążenie niewielkie.

Rozwiązanie wydajne pod względem przestrzeni.

Wystarczy 25m2, by móc korzystać z urządzeń.

Dowody naukowe

Walidacja

Badania walidacyjne EMG przeprowadzono we współpracy z uniwersytetem w Kolonii w Niemczech, aby dowiedzieć się, czy zasada izolacji Davida skutkowała zaangażowaniem mięśni wymagających rehabilitacji i ograniczeniem udziału silnych mięśni agonistycznych. Badania w przejrzysty sposób, dowodzą, że silne prostowniki bioder nie tylko zostały zablokowane, ale w rzeczywistości zahamowane, powodując wysoki poziom aktywacji mięśni kręgosłupa, które miały być poddane procesowi rehabilitacji.

Profil mięśni kręgosłupa Achim Denner, Springer 1992.

Dowody medyczne

Istnieje zestaw trzech opublikowanych przez FPZ raportów. Sieci ponad 200 licencjonowanych ośrodków rehabilitacji pleców w Niemczech. Publikacje te dotyczą różnych miar wyników, takich jak intensywność bólu, częstotliwość bólu, dni zwolnienia lekarskiego, wizyty u lekarzy itp. Wartości N (prób badawczych) w tych zestawach danych są bardzo duże i wynoszą od 4,559 do 37,943 osób. Wyniki są doskonałe. Na przykład 41% pacjentów nie odczuwało bólu po programie terapii, a u pozostałych 88% miało znaczną redukcję bólu.

-Zintegrowana opieka nad pacjentem z bólem kręgosłupa dokumentacja naukowa 2006 – 2008, dr hab. Frank Schifferdecker-Hoch, FPZ.

Ekonomia

Ubezpieczyciele Gothaer odkryli, że inwestując w leczenie kręgosłupa, firma ubezpieczeniowa zaoszczędziła prawie 5 razy więcej na kosztach leczenia i zwolnieniach chorobowych.

Przy zakupie Back Concept wskaźnik zwrotu kosztów wynosi 4.7:1. Oznacza to, że każde Euro zainwestowane w naszą technologię to 4.70 Euro zysku.

Manuelle Medizin 2006, 44:308–312, Springer Medizin.

Przyszłość opieki ortopedycznej i kręgosłupa

Pobierz naszą białą księgę