Platforma EVE

Oprogramowanie EVE - wideo

W centrum naszego rozwiązania

Platforma EVE (eValuated Exercise) to oprogramowanie, które zarządza całym procesem rehabilitacji – pomaga dzielić pacjentów na grupy, automatyzuje tworzenie programu leczenia, prowadzi rehabilitanta oraz pacjenta przez poszczególne ćwiczenia i zbiera wszystkie dane do raportu. Pomaga terapeutom w dokonywaniu lepszych wyborów terapeutycznych i motywuje chorych w powrocie do zdrowia. Działa również jako narzędzie zarządzania w raportowaniu ilości i jakości działań instruktorów i klientów, zarówno online, jak i w czasie rzeczywistym. Cała platforma EVE jest obecnie dostępna w ponad 15 różnych językach.

Oprogramowanie EVE - wideo

“Wystarczy 5 kliknięć, aby stworzyć raport na podstawie danych dotyczących przebiegu rehabilitacji. Są one dostępne w każdych okolicznościach w czasie rzeczywistym.”

Dostęp do strony internetowej systemu EVE

Dostęp internetowy EVE to usługa w chmurze, która pomaga specjalistom zajmującym się leczeniem zarządzać ścieżkami leczenia ich pacjentów. Posiada funkcję projektowania inteligentnych protokołów leczenia opartych na diagnozie, które można szybko zastosować u pacjentów w oparciu o ich rozpoznanie i dane pomiarowe. Automatyczne zbieranie danych sprawia, że śledzenie postępów programu leczenia jest łatwe i wydajne. Dostępnych jest wiele raportów indywidualnych i grupowych do raportowania wyników. Jako prawdziwie pełna usługa w chmurze, system jest dostępny za pomocą przeglądarki internetowej, a urządzenia mobilne są w pełni obsługiwane.

Dostęp do strony internetowej EVE


Moduły kwestionariuszy

Moduł kwestionariusza dodaje do EVE Web Access kompleksowe możliwości śledzenia wyników kwestionariusza. Kwestionariusze można wypełnić za pomocą EVE Info-Kiosk, urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej za pośrednictwem linku w e-mailu. Zbieranie wyników można również zautomatyzować i zaplanować. Moduł zawiera kilka standardowych kwestionariuszy i posiada elastyczny edytor formularzy do generowania niestandardowych kwestionariuszy. Zbieranie wyników nigdy nie było tak proste.

Moduły kwestionariuszy


Dodatkowy moduł ćwiczeń

Aktywna terapia często zawiera dodatkowe elementy poza czystymi ćwiczeniami opartymi na urządzeniach. Moduł dodatkowych ćwiczeń rozszerza funkcjonalność EVE o wszelkiego rodzaju ćwiczenia, w tym rozciągające. Można je dodawać i zarządzać nimi w programach klienta, tak jak ćwiczeniami na urządzeniu. Posiada wszechstronny edytor ćwiczeń, który pozwala na tworzenie niestandardowych ćwiczeń z instruktażowymi obrazami i filmami. Klienci mogą korzystać z terminalu do ćwiczeń, Info-Kiosku lub własnego urządzenia mobilnego, aby oznaczyć ćwiczenia jako wykonane. Funkcjonalność obejmuje zarządzanie programem domowym. Można je wysłać bezpośrednio z systemu jako załączniki do wiadomości e-mail lub wydrukować.

Dodatkowy moduł ćwiczeń

Terminale EVE

Terminal EVE to kolorowy, wielofunkcyjny ekran dotykowy. Pacjenci logują się do każdego urządzenia za pomocą karty RFID. Wyświetlacz jest czytelny i zrozumiały. Ustawienia urządzenia są automatycznie dostosowywane, a użytkownicy otrzymują wskazówki dotyczące prawidłowych parametrów treningu. Program na ekranie prowadzi przez sesję treningową i daje natychmiastową informację zwrotną o jakości przeprowadzonego treningu. Instruktorzy mogą łatwo przeprowadzać testy izometryczne i zakresu ruchu, korzystając z widoku testowego, a wyniki są wyświetlane w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane pomiarowe i treningowe są przesyłane za pośrednictwem połączenia sieciowego (bezprzewodowego lub przewodowego) do serwera w chmurze, a dane można przeglądać za pomocą oprogramowania serwera EVE Professional Web Access w czasie rzeczywistym.

EVE Terminal

EVE Info-Kiosk

Wielofunkcyjne narzędzie, które pokazuje pacjentom ich program ćwiczeń wraz z postępami z bieżących i poprzednich wizyt oraz dostarcza aktualnych informacji pracownikom służby zdrowia. Wykorzystywany przez pacjentów do rejestracji na sesję treningową za pomocą karty RFID. Dane dotyczące bólu pacjentów i inne zaprogramowane kwestionariusze można wypełnić w Info-Kiosku. Dostępne są również szczegółowe dane dotyczące ćwiczeń. Info-Kiosk współpracuje z dokładnym wyświetlaczem dotykowym. Dostępnym z klawiaturą do użytku terapeuty.

Info Kiosk 

EVE Exercise-Kiosk

Exercise-Kiosk to duży ekran dotykowy o podobnej funkcjonalności jak Info-Kiosk. Głównym zastosowaniem jest dodatkowy moduł ćwiczeń, interaktywny i wizualny manager. Każde ćwiczenie lub leczenie można dodać do programów treningowych pacjentów za pomocą zdjęć, filmów i pisemnych instrukcji. Przy pomocy ekranu pacjenci mogą w łatwy sposób postępować zgodnie z instrukcjami i zaznaczać, jakie ćwiczenia wykonali. Wszystkie wykonane ćwiczenia są zapisywane w bazie danych.

Exercise Kiosk 

Badanie Cardio

Dzięki tej nowej funkcji EVE można wykorzystać do oceny stanu układu krążenia. Wspiera to długoterminowy cel Davida, jakim jest projektowanie produktów, które w holistyczny sposób pomagają naszym końcowym użytkownikom. Submaksymalne testy kardio są bezpieczne, szybkie i łatwe do wykonania. Test można wykonać z medycznymi wersjami David Cycles, co wymaga pasa na do pomiaru tętna Polar. Podczas testu rejestrowane są poziomy tętna, ponieważ poziom oporu wzrasta automatycznie we wcześniej obliczonym tempie. Test kończy się po osiągnięciu określonego progu tętna. Wartości wyników są porównywane ze zwalidowanymi wartościami referencyjnymi. Podawany jest wynik IPN na skali od 1-5. System oblicza pośrednią wartość VO2Max i zalecane tętno treningowe dla różnych urządzeń cardio.

Można wygenerować graficzny raport z testu wizualizujący postęp tętna, poziomy mocy kroku i wyniki. Obejmuje linie trendu progresji, jeśli przeprowadzono wiele testów. Wyniki badań cardio są również automatycznie dołączane do raportów przypadków EVE wraz z innymi wynikami badań.

Przyszłość opieki ortopedycznej i kręgosłupa

Pobierz naszą białą księgę