Dodatkowy moduł ćwiczeń

Aktywna terapia często zawiera dodatkowe elementy poza samymi ćwiczeniami z wykorzystaniem urządzeń. Moduł dodatkowych ćwiczeń rozszerza funkcjonalność EVE o wszelkiego rodzaju ćwiczenia, również rozciągające. Można je dodawać i zarządzać nimi w programach klienta tak łatwo, jak ćwiczeniami na urządzeniach. Moduł posiada wszechstronny edytor ćwiczeń, który pozwala na niestandardowe tworzenie ćwiczeń z instruktażowymi obrazami i filmami. Duże biblioteki ćwiczeń można organizować jako ulubione i oznaczać słowami kluczowymi, docelowymi mięśniami i typami ćwiczeń.
Funkcjonalność obejmuje zarządzanie programem domowym Klienci mogą korzystać z Kiosku-Ćwiczeń, Kiosku-Info lub własnego urządzenia mobilnego, aby oznaczyć ćwiczenia jako wykonane. Funkcjonalność obejmuje zarządzanie programem domowym. Można je wysłać bezpośrednio z systemu jako załączniki do wiadomości e-mail lub wydrukować.

Kontakt z działem sprzedaży

Dodatkowy moduł ćwiczeń

Exercise Module

 • Complete and individualized treatment planning
 • Creation and management of exercise program
 • Ready-to-use library of common exercises
 • Ability to add any additional exercises for your library
 • Creation of a personal exercise library with images and videos
 • Grouping library exercises as favorites for easy handling
 • Adjustment of sets, direction, and repetition
 • Filter by keywords like positions, types, regions, muscles
 • Capability to send the program directly out of the system as email attachments or print out
 • Import and export of the library
 • Language selection
 • Exercise conjunction with any DAVID devices
 • Interface guidelines of the exercises
 • Collection of performed exercise parameters

Home exercises

 • Creation of home programs
 • Detailed description of home exercise session
 • Planned training frequency
 • Set of personalized cases
 • Addition of personal notes
 • Enable and disable sessions
 • Capability to edit the session
 • Addition of new exercises
 • Capability to add multiple sessions
 • Capability to send the program directly out of the system as email attachments or print out