Validálási tanulmányok

Validálási tanulmányok

A DAVID gépeket számos validálási vizsgálatnak vetették alá. Ebben az áttekintésben megtalálja a legfontosabb vizsgálatokat és a teljes listát az eddig elvégzett összes tanulmányról. Folyamatosan folynak a gépeink validálására irányuló kutatások. Amint a tanulmányokat közzéteszik, felkerülnek erre az oldalra.

Izometrikus megbízhatósági teszt

Célkitűzés
A mobilitásmérés és az izometrikus erőmérés megbízhatóságának vizsgálata a David gerincgépeken.

Módszer
Egy tapasztalt tesztelő három különböző napon végzett méréseket. Az egyes vizsgálati napok közötti időintervallum 72 óra volt. A vizsgálatokat David Spine gépekkel végeztük.

Eredmény
Az izometrikus erőmérések erős korrelációt mutattak (r=0,94-0,99). A mobilitási mérésekben (azokban a mozgásirányokban, ahol azt mértük) szintén erős volt a korreláció (r=0,90-0,98).

Access Study

Denner A. Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Berlin, Heidelberg; Springer; 1997. Chapter 7.4, Ergebnisse Eigener Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen; p. 163–178.

Izomaktivitás mértéke a célizmokban a gerinc különböző mozgásirányában

Célkitűzés
A célizmok izomaktivitásának elemzése más izmokhoz képest a David Spine eszközökben.

Módszerek
Az EMG-t a célizmok izolációjának vizsgálatára használták maximális izometriás összehúzódás során. A 110 és 130 készülékben az izomaktivációt szubmaximális dinamikus izommunka (1 RM 70%-a) során is vizsgálták. Úgy tűnik, hogy a David Spine gépekben történő medence rögzítés hatékonyan aktiválja a célizmokat és nagymértékben gátolja a többi izom erőkifejtését.

Access Study

Denner A. Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Berlin, Heidelberg; Springer; 1997. Chapter 7.4, Ergebnisse Eigener Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen; p. 163–178.

Az izometrikus nyaki erő méréseinek megbízhatósága mérésen belül és mérések között, valamint a referenciaértékek.

Célkitűzés
Az intra- és inter-tesztelés megbízhatóságának értékelése, valamint az életkor-és nemspecifikus referenciaértékek meghatározása, a nyaki izometrikus erő tekintetében. A David 140-es gépen, ülő helyzetben, extenzió, flexió és lateral flexió közben.

Módszerek
Megbízhatóság: A tesztelésen belüli megbízhatóságot három ismételt próbával vizsgáltuk, 10 perc pihenőidővel a mérési sorozatok között. A tesztelések közötti megbízhatóságot úgy, hogy az eljárást mindhárom tesztvezetővel, három különböző alkalommal ismételtük, a tesztsorozatok közötti egyhetes időközzel, a nap ugyanazon időpontjában.

Referenciaértékek: Minden alany esetében minden mozgásirányban egy hat-nyolc másodpercig tartó maximális erőfeszítést regisztráltunk.

Eredmény
A teszten belüli megbízhatóság mindhárom tesztelő esetében, ICC-értékben kifejezve, 0,94-0,97 volt a nyak erőssége a nyaki extenzió, flexió és lateral flexió (jobbra/balra) esetében. A megbízhatóság mindhárom tesztetőnél, a négy irányban 0,86-0,95 volt. Mindhárom tesztelő irányítása alatt és majdnem minden irányban, az első mérésnél találták a legmagasabb értéket. Az eredmények azt mutatják, hogy a 140-es mérőgépen a teszten belüli és a tesztek közötti megbízhatóság nagyon jó vagy kiváló volt.

Access Study

Peolsson A, ÖBerg B, Hedlund R. Intra- and inter-tester reliability and reference values for isometric neck strength. Physiotherapy Research International 2001;6(1):15-26.

Overview validation studies:

A mozgásszervi rendellenességek ellátása átalakul

Töltse le fehér könyvünket