Werknemers preventie programma

De gezondheid van werknemers beschermen

Door de wereldwijde vergrijzing en een ongezonde levensstijl neemt het aantal werknemers met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat toe en groeit de behoefte aan preventieve maatregelen voor werknemers. Het DAVID preventie programma bestaat uit een interactief platform om werknemers van zowel grote als kleine bedrijven in diverse branches te begeleiden.

Bedrijven, arbodiensten en revalidatieklinieken kunnen hun vitaliteitsprogramma uitbreiden met preventie-units. De DAVID Preventie-apparatuur wordt geïnstalleerd bij het bedrijf van de klant. In eerste instantie worden gezondheidsevaluaties door middel van vragenlijsten en mobiliteits- en krachtmetingen bij de werknemers uitgevoerd en bijgehouden in de cloud based EVE software, vervolgens worden op basis van de resultaten individuele trainingsprogramma’s opgesteld.

Bekijk het voorbeeld in deze video

David Prevention Concept Video

Een betrokken team is essentieel

Mensen voelen zich beter en presteren beter als ze kunnen meedoen op het werk en in de maatschappij. Het is daarom essentieel om eventueel gezondheidsproblemen vroegtijdig te ondervangen. Niets is zo vervelend als ”onverwachte” uitval van mensen en middelen. Zowel voor de werknemers als de werkgever.

Met het DAVID preventie programma kunnen wij gezonde en betrokken teams opbouwen waarin een gezonde leefstijl en veiligheid voorop staan.

 

Volledige gezondheidsevaluaties

Geïndividualiseerde programma’s vereisen een grondig inzicht in de achtergrond, de huidige toestand en de fysieke mogelijkheden van de werknemers. Het standaard evaluatieprotocol omvat een gevalideerde vragenlijst, een evaluatie van de achtergrond van de patiënt, pijnprofielen en een fysieke beoordeling. Bij de fysiotherapeutische evaluatie worden houding, functionele tekortkomingen en beperkingen beoordeeld. Apparaat-gebaseerde tests omvatten kracht en mobiliteit in alle bewegingsvlakken.

De resultaten worden opgeslagen in een database en er kan een illustratief lichaamsprofiel worden afgedrukt waarin de testresultaten van de persoon worden vergeleken met normatieve referentiegegevens. De evaluaties en tests vinden plaats vóór, halverwege en na de behandeling, en leveren uitgebreide resultatenrapporten met objectieve gegevens op. Wanneer een patiënt een grafisch rapport ontvangt met objectieve gegevens die zijn vooruitgang aantonen, zorgt dit voor extra motivatie en een sterker verlangen om hun eigen gezondheid in handen te nemen. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de AVG wetgeving voor de bescherming van gezondheidsgegevens.

Bekijk de video voor inzicht in de EVE software pakket.

Wat is EVE Basic?

 

Geïndividualiseerde behandelprogramma’s

Het algemene doel van een succesvol behandelprogramma is dat de eventuele pijn afneemt, het werkverzuim afneemt en de levenskwaliteit toeneemt. Om dit doel te bereiken moet de actieve therapie progressief zijn en in overeenstemming met het vermogen van het individu om zich aan te passen aan het oefenprogramma.

Het oefenprogramma kan gemakkelijk rond elke werkdag worden georganiseerd. De werknemer verlaat in zijn eigen tijd of tijdens de hem toegewezen periode zijn werkplek en gaat naar de preventiekliniek. Hier kunnen zij hun geïndividualiseerde oefenprogramma uitvoeren met de (virtuele) steun van een gezondheidsdeskundige. Een behandelsessie kan slechts 15 minuten duren en toch een positieve impact hebben op de gezondheid van de persoon.

De behandeling is altijd gebaseerd op een individuele beoordeling. De progressie van het programma volgt de subjectieve evaluatie van de ervaren weerstand en de pijnindicatoren van de werknemers. Wanneer de persoon de oefening heeft voltooid, vraagt het apparaat hoe moeilijk de persoon de oefening heeft ervaren. Met deze informatie past de software automatisch de gewichtsweerstand aan voor de volgende oefensessie, zodat de behandeling vordert in overeenstemming met de eigen mogelijkheden van de persoon.

Voorbeelden

Geïntegreerde zorg voor rugpijn: wetenschappelijke documentatie 2006-2008.

Doelstelling
Het terugdringen van de hoge kosten van rugpijnpatiënten door middel van het rugtrainingsprogramma “geïntegreerde functionele rugpijntherapie”, uitgevoerd volgens het concept van het FPZ (Onderzoeks- en Preventiecentrum / Forschungs- und Präventionszentrum).

Methoden
Aan de hand van het criterium: “wervelkolomsyndroom met ernstige symptomen”, werden 400 verzekerden uit de periode 2001-2003 geanalyseerd, waarvan er 94 deelnamen aan het behandelprogramma.

De interventiegroep onderging 24 trainingssessies met David Spine Concept (met initiële en uitkomstanalyse).

De geleverde diensten werden onderworpen aan een vergelijkende test volgens bedrijfskundige criteria met rendement op investering (ROI).

Uitkomst
De besparingen in de interventiegroep bedroegen gemiddeld 5544 EUR. Berekend over de periode van 4 jaar van 2000-2003 bedroegen de besparingen 1390 EUR per patiënt per jaar.

Bij uitsplitsing naar specifieke kostencriteria liepen de resultaten meer uiteen. Tussen 2000-2003 bedroegen de kosten voor de verzekeringsmaatschappij per patiënt 17.489,78 EUR in de controlegroep en 11.647,24 EUR in de interventiegroep. De kosten voor de rugtraining met een therapeut-patiënt verhouding van 1:1 bedroegen 1247,55 euro.

Hieruit blijkt dat over de periode van 4 jaar voor de totale kosten een ROI van 4,7:1 werd bereikt. Dit betekent dat voor elke euro die in actieve rugtraining werd geïnvesteerd, een voordeel van 4,7 euro ten opzichte van de controlegroep kon worden behaald.

Bedrijfspreventie met werknemers van kolenmijnen

Doelstelling

Het ziekteverzuim terugdringen met behulp van het actieve David Spine Concept revalidatieprogramma gedurende een trainingsperiode van 9 maanden.

Methoden
Een 9-maanden durend trainingsprogramma met gebruik van het David Spine Concept. Deelnemers aan de analyses hadden pijn en ongemak in rug- of nekgebied. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 20 tot 64 jaar (62% mannen). Van de deelnemers was 27% ingenieur en 73% deed lichamelijk werk.

Uitkomst
Een vermindering van 34,98% in ziekteverzuimgevallen voor de eerste 9 maanden van 2014 vergeleken met dezelfde periode in 2011.

Toename van de maximale kracht van de spieren van de wervelkolom en de mobiliteit van de wervelkolom bij 94% van de patiënten. Aanzienlijke vermindering van pijn in de rug en nek bij 87% van de patiënten. Alle patiënten rapporteerden verbetering van de inspanningstolerantie in productie en dagelijks leven.

Bedrijfspreventieprogramma – Mercedes-Benz fabriek

Doelstelling
In 2009 moesten de werknemers worden beschermd tegen rugproblemen. De redenen waren onder andere:

 • Lage rugpijn was de meest voorkomende individuele diagnose en veroorzaakte de meeste economische impact in het bedrijf
 • 70% van de werknemers had episodes van rugpijn op het werk
 • Rugpijn was de meest voorkomende oorzaak van chronische arbeidsongeschiktheid
 • Werk wordt geassocieerd met assemblageketens
 • 85% van de letsels was te wijten aan slechte ergonomie
 • De werknemers werden ouder

Methoden

Revalidatieprogramma:

 • In Company Training (tijdens werktijd)
 • Individuele programma’s voor elke werknemer (met progressie)
 • Initiële test + 16 bezoeken (1 per week) + Uitkomsttest
 • Flexie- en extensieapparaten (110 + 130)
 • 10-15 min/bezoek

Uitkomst

Werkverzuim:

 • Ziektedagen (als gevolg van rugklachten) werden verminderd met 78%
 • Aantal zieke werknemers als gevolg van rugklachten is verminderd met 70%
 • Het aantal bezoeken aan de dokter (als gevolg van rugklachten) is verminderd met 29%.

Eigen perceptie van de werknemers:

 • 91% van de werknemers vond dat het programma effectief was tegen rugpijn
 • 95% van de werknemers zou graag met het programma doorgaan
 • 87% van de werknemers zou het programma aan hun collega’s aanbevelen

”In het huidige economische klimaat is het verstandig dat bedrijven in alle sectoren ervoor zorgen dat de problemen in verband met de gezondheid van de werknemers in het algemeen en de rug gerelateerde gezondheid in het bijzonder via preventie aan te pakken”.

Meer informatie over onze oplossing?