DAVID Concept

Business case voor ziekenhuizen

Uitkomstgerichte zorg

 

 

Uitkomstgerichte oefentherapie 

Als zorginstelling ben je altijd op zoek naar nieuwe technologieën om patiënten zo optimaal mogelijk te behandelen. Als zorgverlener wil je graag patiëntenzorg van hoge kwaliteit bieden en inkomsten genereren door een financieel haalbaar plan op te stellen dat zich onderscheidt van de concurrentie en de loyaliteit van patiënten vergroot. Daarnaast vraagt de patiënt om een resultaatgerichte behandeling die meetbaar en zichtbaar is. Echter, niet alleen het resultaat is essentieel, ook hoe de patiënt de behandeling ervaart.

Deze pagina behandelt kort de verschillende pijlers van een succesvolle business case voor revalidatie afdelingen 

 • Waarde toevoegen aan de verschillende stakeholders
 • Data gestuurde oefentherapie integreren
 • Gebruik van uitkomstgerichte zorg
 • Til uw patiëntervaring naar een hoger niveau
 • Bouw een duurzame relatie op met verwijzers
 • Gebruik een virtuele assistent en een patiënten app
 • Investeer met gezond verstand

Waarde toevoegen aan de verschillende stakeholders

De belangrijkste stakeholders voor een ziekenhuis of revalidatie instelling zijn onder andere patiënten, personeel, verwijzers en zorgverzekeraars. Om een succesvolle business case op te bouwen, moeten deze stakeholders toegevoegde waarde zien:

 • Een patiënt profiteert van uitkomstgerichte therapie binnen een veilige en vriendelijke omgeving.
 • De verwijzer heeft baat bij een betrouwbare verwijsrelatie, een evidence-based behandelprogramma en tevreden patiënten.
 • De zorgverzekeraar heeft baat bij een resultaatgerichte, evidence-based behandeling die voorkomt dat patiënten meer zorgmiddelen verbruiken.
 • Het personeel van de zorginstelling wil werken in een positieve werkomgeving met een verscheidenheid aan activiteiten en moderne technologie.

Data gestuurde oefentherapie integreren in de dagelijkse prakijk

Verschillende systematic reviews in onder andere de Lancet hebben aangetoond dat oefentherapie een belangrijk onderdeel is voor de behandeling van pijnklachten aan aan het houding- en bewegingsapparaat. Steeds meer medische richtlijnen in Nederland, Verenigde staten, Europa, Australië en de rest van de wereld nemen deze onderzoeken over en bevelen oefentherapie aan als een evidence-based interventie voor de behandeling van aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit vervangt de noodzaak van opioïden of (in sommige gevallen) chirurgie.

De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars meer invloed gekregen op het behandeltraject van een patiënt. Essentiële voorwaarden voor de zorginkoop zijn dat de behandeling evidence-based, transparant en resultaatgericht moet zijn. Value for money.

Wetenschappelijk onderzoek

Als lichaamsbeweging een medicijn is, waarom kennen we de dosis dan niet?

Met de MDR gecertificeerde DAVID oefenapparatuur worden alle trainingsgegevens geregistreerd en gevalideerde uitkomstgegevens verzameld. Dit gebeurt systematisch en automatisch en legt alle relevante patiëntinformatie vast, van medische vragenlijsten tot gevalideerde metingen van mobiliteit en kracht. Ideaal voor pre- en postoperatieve behandelingen of als aanvulling op een integrale pijnbehandeling.

Het exporteren van deze gegevens op individueel of groepsniveau is uitzonderlijk éénvoudig.

Lees meer over de EVE software

Het gebruik van oefenapparatuur met meetfuncties

De DAVID oefenapparatuur is een uitgebreid evaluatie- en behandelconcept voor aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat. De toestellen maken gebruik van zorgvuldig geïsoleerde, biomechanische geoptimaliseerde bewegingen en gecontroleerde belasting.

Geïndividualiseerde programma’s worden samengesteld op basis van vragenlijsten, diagnose, waardes van mobiliteit en isometrische kracht testen. De medisch gecertificeerde toestellen bieden een veilige en effectieve manier om de mobiliteit, kracht en coördinatie van de spieren te versterken.

De toestellen hebben de volgende eigenschappen:
 • Automatische gewichtsselectie
 • Automatische stoelaanpassing met RFID kaart
 • Geïsoleerde beweging
 • Optimale biomechanica
 • Virtuele assistent via de toestel terminal
Wat maken de DAVID toestellen zo uniek ten opzichte van andere aanbieders?

Een goed ontworpen oefentoestel voorkomt schadelijke bewegingen, is vriendelijk voor de gewrichten maar zeer vermoeiend voor de spieren en kan gemakkelijk worden afgestemd op elke patiënt. Een team van ingenieurs en bewegingswetenschappers ontwerpt onze medische oefentoestellen met jarenlange ervaring in het produceren van de meest geavanceerde revalidatietechnologie.

Lees alles over de technische detail

Maak van uitkomstgerichte zorg een concurrentievoordeel door objectief aan te tonen welke hoogwaardige zorg u levert.

Multidisciplinaire aanpak van rugklachten bij ZOL Genk

Rug- en nekaandoeningen vormen één van de belangrijkste klachten binnen de gezondheidsproblematiek. Aanhoudende pijnklachten ondermijnen het functioneren thuis, op de werkvloer en in het sociale leven.

Multidisciplinaire behandeling van rugklachten door de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker. Met dit revalidatietraject trachten we de beweeglijkheid, de spierkracht en de stabiliteit van de rug en nekmusculatuur te verbeteren en de spier controle te optimaliseren.

 

Til uw patiëntervaring naar een hoger niveau

De afgelopen jaren heeft er een belangrijke transitie plaatsgevonden binnen de gezondheidszorg. De patiënt die vroeger aandachtig luisterde naar de arts heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een kritische zorgconsument. Het is een samenwerking tussen (huis)arts, medisch specialist, fysiotherapeut, bewegingsagoog, ergotherapeut en patiënt.

De patiënt verlangt een resultaatgerichte transparante behandeling die meetbaar is. Maar niet alleen het resultaat is essentieel, ook de beleving van de patiënt:

 • Deskundigheid van het personeel
 • De uitstraling van de kliniek
 • Kwaliteit van de oefenapparatuur
 • Aandacht van de zorgverlener tijdens de behandeling
 • Kwaliteit en prijsverhouding van de behandeling
 • Mogelijkheid om eigen progressie te volgen
 • Veilige en vriendelijke omgeving

Dit aanbod beïnvloedt de ervaring van de patiënt en biedt daarom unique selling points om zich te onderscheiden van de eventuele concurrentie.

Onze oplossing

Duurzame relatie met verwijzers

Verwijzers gaan graag een langdurige relatie aan met zorginstellingen. De belangrijkste punten zijn:

 • De behandeling is evidence-based
 • Duidelijke en transparante rapportages
 • Objectieve resultaten over de voordelen van de behandeling
 • Tevreden patiënten
 • Voorkomen van onnodige zorgconsumptie

Onze oplossing

Met het EVE Software systeem is het mogelijk om inzicht te krijgen in de behandelresultaten van de patiënt. Dit doen we door de gegeven oefentherapie adequaat te rapporteren en te evalueren. Dit gebeurt door middel van:

 • Automatisch gegenereerde uitkomsten van medische vragenlijsten, kracht- en mobiliteitstest resultaten van de patiënt
 • Grafische weergave van correcte oefenparameters (snelheid, bewegingsbereik, aantal herhalingen)
 • Eindrapport voor de verwijzer

“Alle gegevens zijn direct beschikbaar voor rapportage en analyse. Met één klik kan de actuele status van elke patiënt worden opgevraagd.”

Gebruikerservaringen

DAVID ontwikkelt sinds de begin jaren ’80 oefenapparatuur voor zelfstandige behandelcentra,  fysiotherapie praktijken, ziekenhuizen, chiropractor praktijken, revalidatiecentra, sportscholen en militaire trainingsfaciliteiten. DAVID is wereldleider op het gebied van gegevens gestuurde oefenapparatuur en heeft meer dan 600 installaties in medische instellingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, China en Azië.

Gebruik een virtuele assistent voor oefentherapie

De intrinsieke motivatie van de medisch specialist is het verlenen van zorg. De werkomstandigheden van de medisch specialist zijn de laatste jaren echter veranderd door de vermindering van de patiënttijd, de kostprijs en de hoeveelheid aan patiënten. Een bijkomend fenomeen is de administratieve last die steeds meer tijd wegneemt van de directe patiëntenzorg. Hoe kunnen we met deze beperkingen processen automatiseren met behulp van de EVE Software?

De EVE Software is een virtuele assistent die voor patiënten zorgt. De medisch specialist/therapeut wordt een supervisor die de bewegingen van de patiënt volgt via een interactief dashboard. Dit verhoogt de productiviteit van de medisch specialist/therapeut en stelt hem in staat om aandacht te besteden aan de patiënten die net iets meer hulp nodig hebben. Ondertussen zorgt de software voor een behandeling van hoge kwaliteit zonder kwaliteitsverlies door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

De voordelen van de EVE Software methode zijn:

 • De productiviteit van de medisch specialist/fysiotherapeut neemt toe
 • Gegevens worden automatisch opgeslagen en bewaard voor rapportage
 • Kwaliteit is ten allen tijde gegarandeerd
 • Medisch specialisten / Fysiotherapeuten hebben meer tijd voor patiënten die hulp nodig hebben
 • Meer afwisseling voor de therapeut door automatisering van de administratieve lasten
 • Therapeuten kunnen zich richten op hun expertise en vaardigheden

EVE Platform

Investeren met gezond verstand

Waarom is investeren in data gestuurde oefentherapie zo aantrekkelijk? De invloed van de wereldwijde vergrijzing, toenemende leeftijdsverwachtingen en levensstijl gerelateerde ziekten, zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en problemen met het houding- en  bewegingsapparaat, creëren een grote vraag naar oefentherapie in de nabije toekomst. De grootste uitdaging voor zorgverlener is dat door een toenemende patiëntenpopulatie en hogere kosten voor de gezondheidszorg, efficiëntie moet worden bereikt om het aantal patiënten aan te kunnen.

Er is een tekort aan zorgverleners in de VS en verschillende landen in Europa en Azië en een hoge uitstroom van zorgverleners door een gebrek perspectief. De verwachting is dat deze trend de komende jaren verder zal toenemen. De enige oplossing om aan de vraag te voldoen en de kosten voor de gezondheidszorg te beheersen, zijn tijdbesparende technologische innovaties.

De implementatie van DAVID binnen een revalidatiecentrum of revalidatie afdeling binnen een ziekenhuis heeft een aanzienlijke economische en werk gerelateerde impact. Dit wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder:

 • Verhoogde productiviteit van fysiotherapeuten zonder toename van de werkdruk
 • Minder administratieve lasten
 • Verbeterde patiëntervaring en zelfmanagement
 • Versterkte marktpositie
 • Patiënten worden echte ambassadeurs

Uitkomstgerichte zorg voor patiënten

Kwaliteitszorg hoeft niet duur te zijn om te produceren. Dankzij onze oplossing kunnen zorgprofessionals zich richten op de motivatie en het welzijn van de patiënt, terwijl moderne technologie het repetitieve werk nauwkeurig en veilig uitvoert. Dit verhoogt de tevredenheid van patiënten zonder de kosten op te drijven. In feite zijn de kosten per sessie aanzienlijk lager dan bij traditionele behandelingen. Het grootste deel van het werk gebeurt tijdens de eerste sessie, wanneer een nieuwe patiënt wordt geïntroduceerd in het systeem. Na deze eerste sessie is de handmatige belasting van de zorgprofessional drastisch verminderd en kan de therapeut zich concentreren op belangrijkere taken.

Beheer uw praktijk – altijd en overal

De Cloud Service is het hart van het hele softwareplatform. Alle trainingsinformatie wordt opgeslagen op de serversoftware, waardoor een volledige analyse van de behandelgegevens mogelijk is. Dankzij een volledige Cloud service is het systeem toegankelijk met een webbrowser vanaf elke locatie. De Cloud service biedt verschillende functionaliteiten. Deze omvatten profielanalyse, het bijhouden van de kwaliteit van elke beweging en kwalitatieve en kwantitatieve gegevens voor praktijk management.

Inrichting van uw zelfstandig behandelcentrum

Bij het inrichten van een revalidatie instelling of revalidatie afdeling van een ziekenhuis komt veel kijken. Wat is de beste manier om een praktijk van de toekomst in te richten en welke oefentoestellen zijn er nodig? Bij DAVID hebben we jarenlange ervaring met het inrichten van kleine, middelgrote en grote ziekenhuizen.

Het gebruik van data gestuurde oefentherapie met toestellen biedt een kosteneffectieve en wetenschappelijk bewezen behandeling van verschillende klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Denk aan de volgende gegevens:

Ongeveer 40% van de patiënten kan en wil zelfstandig trainen na de introductiefase van 2 sessies.

 • 30% kan en wil zelfstandig trainen na vijf trainingssessies
 • 20% van de patiënten durft niet zelfstandig te trainen maar wil in groepsverband trainen
 • 5% wil niet zelfstandig of in groep trainen
 • 5% kan niet zelfstandig of in een groep trainen.

Met de DAVID-technologie en de EVE-software is het mogelijk om door middel van adaptieve, op diagnose gebaseerde trainingsprogramma’s patiënten zelfstandig en veilig te laten trainen zonder verlies van behandelkwaliteit.

Wij nemen graag contact met u op om de mogelijkheden te bespreken om een business case op te stellen, een 3d design van uw oefenruimte te maken of te laten zien hoe andere werken met integrale DOTs (Nederland) of vergoeding voor de rugschool (in belgië). 

Contact 

Ja, ik wil het e-book downloaden

Vul hier uw gegevens in.