Wervelkolom toestellen

Gecontroleerd. Veilig. Effectief.

Bekijk de video

David wervelkolom toestellen

Het David wervelkolom concept is een uitgebreide evaluatie- en behandelconcept voor rug- en nek klachten. De toestellen maken gebruik van zorgvuldig gerichte bewegingen en gecontroleerde belasting om het deconditioneringssyndroom dat verband houdt met rug- en nekpijn om te keren.

Er worden geïndividualiseerde programma’s opgesteld op basis van vragenlijsten, fysieke evaluaties en mobiliteit- en krachttesten. Speciaal ontworpen toestellen bieden een veilige en doeltreffende manier om de mobiliteit, kracht en coördinatie van de spieren rondom de wervelkolom te verbeteren.

 

 

“Rugpijn is een van de meest voorkomende aandoeningen in de westerse samenleving”

Prevalentie van de aandoening

Rugpijn is één van de meest voorkomende aandoeningen in de westerse samenleving en veroorzaakt meer financiële verliezen voor bedrijven en verzekeringsmaatschappijen dan enige andere aandoening, met uitzondering van verkoudheid. Tot 70 % van de mensen heeft ooit in zijn leven rugpijn gehad; ongeveer 40 % had in de afgelopen 12 maanden een episode van meer dan een dag en ongeveer 25 % in de afgelopen drie maanden.

WHO-methoden en gegevensbronnen voor schattingen van de wereldwijde ziektelast 2010-2011, WHO, Genève, november 2013.

Deconditioneringsyndroom

In de meeste gevallen van rugpijn is een specifieke diagnose, zoals een hernia, niet mogelijk. Echter, ongeacht de reden van de pijn, zal dit leiden tot vermijding van lichamelijke activiteit, verdere verzwakking van de kracht en coördinatie van de rug en uiteindelijk aantasting van de integriteit van de weefselstructuur.

Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel die resulteert in meer pijn en functieverlies en, indien langdurig, ook psychologische gevolgen heeft. Wanneer het probleem dit niveau heeft bereikt, zijn de traditionele behandelingsmethoden niet toereikend en neemt de kans op chronische pijn aanzienlijk toe naarmate de tijd verstrijkt.

Beweging als medicijn

Verschillende studies hebben aangetoond dat beweging een medicijn kan zijn voor pijnlijke gewrichten. Bij gewrichten zoals de knie, met een minder complexe structuur, zijn de bewegingen eenvoudig en is de belasting gemakkelijk op een gecontroleerde manier toe te passen.

De wervelkolom daarentegen is een zeer complexe structuur met wervels, tussenwervelschijven, ligamenten, dynamisch functionerende rotator- en tussenwervelspieren en grote, meestal statisch functionerende ondersteunende spieren.

Wanneer pijn en verlies van coördinatie aan de vergelijking worden toegevoegd, is het uiterst complex om op een gecontroleerde manier met oefentherapie te beginnen. Er zijn speciale apparaten nodig om het doelgebied te isoleren en totale controle over de beweging en belasting te verkrijgen.

Alle bewegingen moeten beginnen met een beperkt bereik en lage belasting, binnen de pijntolerantie. Tijd is essentieel aangezien fysiologische veranderingen traag zijn. De ideale behandeling zou drie maanden moeten duren met daarna een doorlopend preventief programma.

Verschillende studies hebben aangetoond dat beweging als medicijn kan werken voor pijnlijke gewrichten.

Indicaties en contra-indicaties

De meeste rug en nekaandoeningen kunnen succesvol behandeld worden met het David rug- en nek concept. Deze omvatten aspecifieke rugpijn, degeneratieve veranderingen, hernia’s en postoperatieve situaties. Deelname vereist uitsluiting door een specialist van eventuele contra-indicaties en toestemming van de behandelend chirurg binnen vier maanden na de operatie. Contra-indicaties zijn onder meer tumoren, acute ontstekingen en recente fracturen. Voor een succesvolle behandeling is de toestemming van de patiënt en zijn motivatie om deel te nemen vereist.

10 reasons for using a back extension machine

Evaluatie

Geïndividualiseerde programma’s vereisen een grondig begrip van de achtergrond van de patiënt, de huidige conditie en de fysieke mogelijkheden. Het standaard evaluatieprotocol omvat een gevalideerde vragenlijst samen met de anamnese van de patiënt, pijnprofielen en zelfbeoordeling. De fysiotherapeutische evaluatie beoordeelt de houding, functionele tekortkomingen en beperkingen. Apparaat-gebaseerde tests omvatten kracht en mobiliteit in alle bewegingsvlakken.

De resultaten worden opgeslagen in een database en er kan een zeer illustratief wervelkolomprofiel worden afgedrukt waarin de testresultaten worden vergeleken met normatieve gegevens. Evaluaties voor, tijdens en na het behandelingsprogramma leveren objectieve resultaten op voor (huis)artsen of behandelend specialisten en zorgen voor extra motivatie bij de patiënt.

Behandelprogramma

Het algemene doel van een succesvolle behandeling is dat de ervaren pijn afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt. Om dit doel te bereiken moet de actieve therapie progressief zijn en in overeenstemming met het vermogen van het individu om de veranderingen aan te passen.

De behandeling is altijd gebaseerd op een individuele beoordeling. De progressie van het programma volgt de subjectieve evaluatie door de patiënt van de ervaren weerstand en de pijnindicatoren. Een standaardprogramma voor het rug en nekconcept biedt een veilige start, die kan worden gebruikt in het vroege stadia van de revalidatie. In het begin is het bewegingsbereik klein en de belasting licht. Programma’s kunnen worden opgesteld op basis van het Graded Activity principe.

Ruimtebesparende oplossing

De behandelruimte kan zo klein zijn als 25 m2.

Wetenschappelijk bewijs

Validatie

EMG validatie studies werden gedaan in samenwerking met de Universiteit van Keulen, Duitsland om uit te vinden of David’s isolatie principe werkelijk de spieren activeerden en de sterke omliggende spieren blokkeerde. Deze studies toonden op een doeltreffende manier aan dat niet alleen de sterke heupstrekkers geblokkeerd werden, maar dat er in feite een hoge mate van activatie in de spieren rondom de wervelkolom ontstond.

Medisch

Er is een reeks van drie gepubliceerde uitkomstrapporten van FPZ, een keten van meer dan 200 erkende rugcentra in Duitsland. In deze publicaties wordt gekeken naar verschillende uitkomstmaten, zoals pijnintensiteit, pijnfrequentie, ziekteverzuimdagen, doktersbezoeken, enz. De N’s in deze datasets zijn zeer groot, variërend van 4.559 tot 37.943 proefpersonen. De resultaten zijn uitstekend. Bijvoorbeeld, 41% van de patiënten waren pijnvrij na het programma en van de rest had 88% een significante pijnvermindering.

E.g. Integrierte Versorgung Rückenschmerz, Wissenschaftliche documentation 2006 – 2008, Dr. Frank Schifferdecker-Hoch, FPZ

Economisch

Gothaer verzekeringen ontdekte dat door te investeren in rugbehandeling, de verzekeringsmaatschappij bijna 5 keer meer bespaarde op medische ingrepen en ziekteverzuimkosten.

Het rendement van de investering voor het rugconcept bedraagt 4,7:1, wat betekent dat elke euro die in de behandeling wordt geïnvesteerd een besparing van 4,70 euro oplevert.

Manuelle Medizin 2006, 44:308–312, Springer Medizin

De toekomst van Fysiotherapie

Download onze White Paper (in Engels)