Wetenschappelijk onderzoek

Oefentherapie met toestellen

Onze principes zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten en bevindingen. Dit geldt zowel voor de biomechanica in de toestelontwerpen als voor de trainingsprincipes. Wij en derden hebben in de afgelopen 30 jaar verschillende validatie- en resultaatstudies uitgevoerd. Op deze pagina’s vindt u studies met betrekking tot biomechanica, medische resultaten en economische voordelen.

Het merendeel van het onderzoek bestaat uit publicaties van derden die zijn uitgevoerd met David toestellen. We hebben ook interne analyses opgenomen om de klinische resultaten te belichten. De sectie met ondersteunende studies biedt een op bewijs gebaseerde rechtvaardiging voor oefentherapie in het algemeen.

DAVID-apparaten zijn veilig in gebruik

De David-apparaten zijn geclassificeerd als elektromechanische revalidatieapparaten (Medische Klasse 1m) met meetfunctie (Richtlijn 93/42/EEG). Onze actuele certificaten vindt u via de EUDAMED – European Medical Device Database.

EUDAMED - European Database on Medical Devices

Een oproep tot Oefentherapie voor de vijf meest voorkomende spier- en skeletklachten (rug-, nek-, schouder-, knie- en multisectiepijn)

Effectieve behandel opties voor musculoskeletale pijn in de eerstelijnszorg: een systematisch overzicht van het huidige bewijsmateriaal.

Doelstelling
Het identificeren van het meest recente bewijs voor behandelopties voor de vijf meest voorkomende musculoskeletale pijnklachten (rug-, nek-, schouder-, knie-, en multi-site pijn) in de eerstelijnszorg.

Methoden
– Systematisch literatuuronderzoek, geïncludeerde studies (n=146)
– Kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd met AMSTAR
– Sterkte van bewijs geëvalueerd met een aangepaste GRADE-benadering

Uitkomst
Het beste beschikbare bewijs toont aan dat patiënten met pijnklachten aan het bewegingsapparaat in de eerstelijnszorg effectief kunnen worden behandeld met niet-farmacologische behandelingen, zoals oefentherapie, zelfmanagementadvies en psychosociale interventies. Voor pijnverlichting op korte termijn kunnen corticosteroïdeninjecties (bij knie- en schouderpijn) effectieve behandelopties zijn en naast niet-farmacologische behandelingen worden gebruikt.

Access Study

Babatunde O, Jordan J, Van der Windt D, Hill J, Foster N, Protheroe J. Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: A systematic overview of current evidence. PLOS ONE 2017;12(6):e0178621.

Als oefening een medicijn is, waarom weten we de dosis dan niet?

Als oefening een medicijn is, waarom weten we de dosis dan niet? Een overzicht van systematische reviews die de rapportagekwaliteit van inspanningsinterventies bij gezondheid en ziekte beoordelen

Doelstelling
Nagaan hoe goed over inspanningsinterventies wordt gerapporteerd in trials bij gezondheid en ziekte.

Methoden
Recensies van elke gezondheidstoestand werden geïncludeerd indien zij primair de kwaliteit van de rapportage over inspanningsinterventies beoordeelden aan de hand van de Consensus on Exercise Reporting Template (CERT) of de Template for Intervention Description and Replication (TIDieR). De kwaliteit van de beoordeling werd beoordeeld met behulp van een aangepaste versie van A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews (AMSTAR).

Uitkomst
Beweeginterventies worden slecht gerapporteerd over een reeks van gezondheidsaandoeningen. Als lichaamsbeweging een geneesmiddel is, dan is het onduidelijk hoe het wordt voorgeschreven en toegediend, wat mogelijk de vertaling van onderzoek naar de praktijk beperkt.

View full article

Hansford H.J, Wewege M.A, Cashin A.G, Hagstrom A.D, Clifford B.K, McAuley J.H, Jones M.D. If exercise is medicine, why don’t we know the dose? An overview of systematic reviews assessing reporting quality of exercise interventions in health and disease. British Journal of Sports Medicine, 2022.

De toekomst van de Fysiotherapeut

Download onze White Paper