Outcome Studies

Outcome Studies

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verricht naar de economische en medische behandeleffecten van onze technologie. Hieronder vindt u een gecompileerde lijst van belangrijke bevindingen. Een volledige lijst van onderzoeken vindt u onderaan de pagina.

Browse full library

Actieve, Doelgerichte en Gemeten Apparaat-Gebaseerde Therapie voor Lage Rugpijn met het David Spine Concept. Vergelijking van twee behandelprotocollen.

Doelstelling
Het bepalen van de effectiviteit van apparaat-gebaseerde therapie voor lage rugpijn.

Methoden 
Twee verschillende behandelingsprotocollen met het David Spine Concept:

Uitgebreid protocol: 24 sessies, apparaten: G110, G120, G130, G150.
Kort protocol: 16 sessies, apparaten: G110, G120. Patiënten trainden twee keer per week met 20-40% belasting, 20 reps, 4,5-5 sec. rep duur.
Uitkomstmaten: invaliditeit (ODI), pijn (VAS), functionele status (kracht, ROM).

Uitkomst
In beide programma’s was er statistisch significante verbetering in termen van invaliditeit, pijn, en functionele status na behandeling.

Access Study

Langella F, Boido E, Basso S, Bassi C, Biber Z, Vanni D et al. Active, Targeted, and Measured Device-Based Therapy for Low Back Pain With the David Spine Concept. Topics in Geriatric Rehabilitation 2021;37(4):230-238.

Vergelijkingen in spierfunctie en trainingsrevalidatie-uitkomsten tussen vermijdings- en uithoudingsmodel subgroepen.

Doelstelling
Nagaan of de vermijdings- en uithoudingsmodel subgroepen, fear-avoiders (FAR), distress-endurers (DER), eustress-endurers (EER), en adaptive responders (AR), bij chronische lage rugpijn verschillen in fysieke maten en uitkomsten na trainingstherapie.

Methoden
6 maanden durende trainingsinterventie met 10 apparaten voor de rugspieren, buikspieren, en heup adductoren, abductoren met real time monitoring van de training vanaf de schermen van de apparatuur. Training was gebaseerd op initiële testresultaten, weerstandsverhoging elke 4 weken. Gemiddelde trainingsfrequentie 1 x per week. Beoordeling voor en na de interventie.

Uitkomstmaten: maximale isometrische kracht (G110, G120, G130), ROM, flexie-relaxatie testen, AEQ, RMDQ, PDI, SF-36, IPAQ, VAS.

Uitkomst
Na de training werden in alle subgroepen significante verbeteringen gevonden in de rug gerelateerde gezondheid. De DER en de FAR bleken echter voor en na de interventie meer beschadigd te zijn in vergelijking met de EER en de AR, zoals bleek uit een hogere pijnintensiteit, hogere invaliditeitsniveaus, een lagere levenskwaliteit en een inferieur werkvermogen, ook al verschilden de groepen niet in fysieke maten en activiteitsniveaus op baseline. De resultaten onderstrepen het belang van AEM-subgroepspecifieke interventies.

Access Study

Fehrmann E, Tuechler K, Kienbacher T, Mair P, Spreitzer J, Fischer L et al. Comparisons in Muscle Function and Training Rehabilitation Outcomes Between Avoidance-Endurance Model Subgroups. The Clinical Journal of Pain 2017;33(10):912-920.

Economische effecten

Therapeutische en economische effecten van multimodale rug oefeningen: Een gecontroleerde multicentrische studie.

Doelstelling
Het onderzoeken van de kosteneffectiviteit van een 6 maanden durend multimodaal rug oefenprogramma (BE) voor aspecifieke rugpijn in vergelijking met standaardbehandeling (ST).

Methoden
36 trainingssessies in een tijdsbestek van 24 weken. Het trainingsprogramma bestond uit dynamische krachttraining van de rompstabilisatoren en nekspieren (F110, 120, 130, 140, en 150), functionele oefeningen en stretching + trainingsprogramma voor thuis na de interventie. Follow-up na 6, 12, 18 en 24 maanden.

Uitkomstmaten: Medische kosten (EUR), Graded Chronic Pain Status (GCPS).

Uitkomst
Het BE programma verminderde significant de meest ernstige rugpijn en de gemiddelde rugpijnparameters en de functieparameters (beperking van het dagelijks werk, dagen met pijn) → Significante vermindering van de gemiddelde waarde GCPS graad van 0,4 in BE vergeleken met ST (2 jaar na interventie).

Verschil in directe medische kosten (totale kosten binnen twee jaar na de interventie) van BE en ST was 763 EUR (16 %), p=0,034 in het voordeel van BE. De therapeutische en economische effecten van het programma nemen toe met de graad van rugpijn.

Access Study

Müller G, Pfinder M, Clement M, Kaiserauer A, Deis G, Waber T et al. Therapeutic and economic effects of multimodal back exercise: A controlled multicentre study. Journal of Rehabilitation Medicine 2019;51(1):61-70.

Kosten/batenanalyse van een wetenschappelijk onderbouwde training voor ziekenfondsdeelnemers met rugklachten. Het voorbeeld van de Gothaer Krankenversicherung AG.

Doelstelling
Vermindering van de hoge kosten van rugpijnpatiënten door het rugtrainingsprogramma “geïntegreerde functionele rugpijntherapie”, uitgevoerd volgens het FPZ-concept (Forschungs- und Präventionszentrum).

Methoden
Aan de hand van het criterium: “wervelkolomsyndroom met ernstige symptomen”, werden 400 verzekerden uit de periode 2001-2003 geanalyseerd, waarvan er 94 deelnamen aan het behandelprogramma.

De interventiegroep onderging 24 trainingssessies met David Spine Concept (met initiële en uitkomstanalyse).

De geleverde diensten werden onderworpen aan een vergelijkende test volgens bedrijfskundige criteria met rendement op investering (ROI).

Uitkomst
De besparingen in de interventiegroep bedroegen gemiddeld 5544 EUR. Berekend over de periode van 4 jaar van 2000-2003 bedroegen de besparingen 1390 EUR per patiënt per jaar.

Bij uitsplitsing naar specifieke kostencriteria liepen de resultaten meer uiteen. Tussen 2000-2003 bedroegen de kosten voor de verzekeringsmaatschappij per patiënt 17.489,78 EUR in de controlegroep en 11.647,24 EUR in de interventiegroep. De kosten voor de rugtraining met een therapeut-patiënt verhouding van 1:1 bedroegen 1247,55 euro.

Hieruit blijkt dat over de periode van 4 jaar voor de totale kosten een ROI van 4,7:1 werd bereikt. Dit betekent dat voor elke euro die in actieve rugtraining werd geïnvesteerd, een voordeel van 4,7 euro ten opzichte van de controlegroep kon worden bereikt.

Access Study

Daschner T, Tschubar F. Cost/benefit analysis of a scientifically supported training for health insurance participants with back problems. The example of the Gothaer Krankenversicherung AG. Manuelle Medizin 2006;44(4):308-312.

FPZ Resultaatonderzoeken

FPZ richt zich op de spieren. Al meer dan 25 jaar richt FPZ zich op de kracht van spieren om ons te ondersteunen en ons sterk te maken voor het leven. En ons meer gezonde levensjaren te geven.

Fysieke training en gerichte lichaamsbeweging activeren processen in het lichaam die positieve effecten hebben op de gezondheid – zonder bijwerkingen. Uw spieren zijn uw “lichaamseigen apotheek”. Daarom richt FPZ, het onderzoeks- en preventiecentrum, zich op uw spieren. FPZ ondersteunt u op uw weg naar meer gezonde levensjaren! Uw sterke basis voor een gelukkig, tevreden en vervullend leven. Tegen 2025 willen we in totaal 500.000 extra gezonde levensjaren mogelijk hebben gemaakt.

Visit the website

Geïntegreerde zorg voor rugpijn: wetenschappelijke documentatie 2006-2008.

Doelstelling
Nagaan of geïntegreerde zorg voor rug patiënten (FPZ Concept dat oefentherapie voor de wervelkolom omvat) leidt tot economische besparingen in medische kosten in vergelijking met standaardzorg.

Methoden
Vergelijkende gegevens van standaardzorg en geïntegreerde zorg werden gemaakt volgens deze twee criteria:

1.Gegevens waren nodig van verzekerden van een zorgverzekeraar die niet deelnamen aan geïntegreerde zorg.

2.Voor deze gegevens moesten retrospectieve resultaten (periode vóór het begin van de geïntegreerde zorg) en ook prospectieve resultaten (evaluatie van de effecten) beschikbaar zijn.

Voor dit doel werden de gegevens opgevraagd bij een grote Duitse ziektekostenverzekeraar die vanaf het begin partner was van geïntegreerde zorg voor rugpijn.

Uitkomst
Geïntegreerde zorg liet statistisch significante besparingen zien op de volgende gebieden: doktersbezoeken, medicatie, remedies en hulpmiddelen. In de categorie “arbeidsongeschiktheid” leek geïntegreerde zorg succesvol te zijn indien ermee werd begonnen vóór een tijdslimiet van 6 weken arbeidsverzuim.

In totaal bedroegen de gemiddelde jaarlijkse besparingen 1.562 euro per patiënt.

Access Study

FPZ AG Köln (Hrsg). Integrierte Versorgung Rückenschmerz: Wissenschaftliche Dokumentation 2006–2008. 2009.

Het FPZ CONCEPT in het bedrijfsgezondheidsmanagement.

Doelstelling
Nagaan of geïntegreerde zorg voor rugpijn (FPZ Concept) het aantal ziektedagen en doktersbezoeken vermindert.

Methoden
Behandelingsprogramma van drie maanden voor het versterken en stabiliseren van de wervelkolom (FPZ Concept).

Uitkomst
Er was een 50,81% reductie in ziektedagen en een 57,09% reductie in doktersbezoeken bij patiënten die deelnamen aan het behandelprogramma van 3 maanden.

Access Study

Schifferdecker-Hoch, F., Hollmann, M., Hoppe, M. Das FPZ KONZEPT im Betrieblichen Gesundheitsmanagement. FPZ AG, Köln. 2014.

Actuele cijfers en bevindingen over de medische en economische effectiviteit van geïntegreerde functionele rugpijntherapie.

Doelstelling
Nagaan of geïntegreerde zorg voor rugpijn (FPZ Concept) de pijn vermindert.

Methoden
Behandelingsprogramma van drie maanden (24 sessies) voor het versterken en stabiliseren van de wervelkolom (FPZ Concept).

Uitkomst
41,2% van alle deelnemers aan het FPZ 24 programma meldden pijnvrij te zijn na de behandeling. Geïntegreerde zorg verlaagde de pijnfrequentie bij 63,3 % van alle patiënten en verlaagde de pijnintensiteit bij 78,1 % van alle patiënten.

Access Study

Hollmann, M., Niederau, A. Aktuelle Zahlen und Erkenntnisse zur medizinischen und ökonomischen Wirksamkeit der Integrierten Funktionellen Rückenschmerztherapie (FPZ KONZEPT). 2013.

Overzicht outcome studies

David outcome studies zonder EVE software systeem
David outcome studies met EVE software systeem

De toekomst van Fysiotherapie

Download onze White Paper