Interne Analyse

Een wereldwijde oplossing

De DAVID technologie is aanwezig in meer dan 35 landen. Er zijn verschillende analyses en voorbeelden uit de hele wereld. In dit overzicht geven we een aantal analysis uit de dagelijkse praktijk.

Vergelijking EVE / niet-EVE

Met de toevoeging van de revalidatiesoftware EVE zijn de prestaties aanzienlijk verbeterd.

Doelstelling
Nagaan of visuele begeleiding en feedback (EVE systeem) tijdens het oefenen een grotere pijnverlichting geeft in vergelijking met een behandeling zonder visuele feedback (geen EVE systeem).

Methoden
24 sessies in 12 weken met David Spine Concept.

Uitkomst
Er was een aanzienlijke pijnvermindering (VAS) in beide groepen, maar de vermindering was 20% groter met de EVE in vergelijking met de niet-EVE behandeling (81% vs. 63%)

Bron: Gegevens uit de VS, analyse door David

Access Study

Preventie bedrijven

Bedrijfspreventie met werknemers van kolenmijnen

Doelstelling
Het ziekteverzuim terugdringen met behulp van het actieve David Spine Concept revalidatieprogramma gedurende een trainingsperiode van 9 maanden.

Methoden
Een 9-maanden durend trainingsprogramma met gebruik van het David Spine Concept. Deelnemers aan de analyses hadden pijn en ongemak in rug- of nekgebied. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 20 tot 64 jaar (62% mannen). Van de deelnemers was 27% ingenieur en 73% deed lichamelijk werk.

Uitkomst
Een vermindering van 34,98% in ziekteverzuimgevallen voor de eerste 9 maanden van 2014 vergeleken met dezelfde periode in 2011.

Toename van de maximale kracht van de spieren van de wervelkolom en de mobiliteit van de wervelkolom bij 94% van de patiënten. Aanzienlijke vermindering van pijn in de rug en nek bij 87% van de patiënten. Alle patiënten rapporteerden verbetering van de inspanningstolerantie in productie en dagelijks leven.

Access Study

Bron: SUEK, Russia

Bedrijfspreventieprogramma – Mercedes-Benz fabriek

Doelstelling
In 2009 moesten de werknemers worden beschermd tegen rugproblemen. De redenen waren onder meer:

 • Lage rugpijn was de meest voorkomende individuele diagnose en veroorzaakte de meeste economische impact en het grootste verbruik van middelen in het bedrijf
 • 70% van de werknemers had episodes van rugpijn op het werk
 • Rugpijn was de meest voorkomende oorzaak van chronische arbeidsongeschiktheid
 • Werk wordt geassocieerd met assemblageketens
 • 85% van de letsels was te wijten aan slechte ergonomie
 • De werknemers werden ouder

Methoden

Revalidatieprogramma:

 • In Company Training (tijdens werktijd)
 • Individuele programma’s voor elke werknemer (met progressie)
 • Initiële test + 16 bezoeken (1 per week) + Uitkomsttest
 • Flexie- en extensieapparaten (110 + 130)
 • 10-15 min/bezoek

Resultaat

Werkverzuim:

 • Ziektedagen (als gevolg van rugklachten) werden verminderd met 78%
 • Aantal zieke werknemers als gevolg van rugklachten is verminderd met 70%
 • Het aantal bezoeken aan de dokter (als gevolg van rugklachten) is verminderd met 29%.

Eigen perceptie van de werknemers:

 • 91% van de werknemers vond dat het programma effectief was tegen rugpijn
 • 95% van de werknemers zou graag met het programma doorgaan
 • 87% van de werknemers zou het programma aan hun collega’s aanbevelen

Access Study

Bron: Athlon, Spain

Klinieken

Voorlopige resultaten van 479 patiënten wijzen op voordelen op lange termijn van behandeling met medische oefeningen

Doelstelling
Deze studie is uitgevoerd door Getback en toont aan dat medische oefentherapie voordelen op lange termijn biedt voor de behandeling van chronische lage rugpijn. Het Australische getback programma maakt gebruik van de David technologie in hun medische oefenprogramma.

Methoden
De op apparaten gebaseerde rugpijn behandeling en -interventie van getback maakt het mogelijk onderzoeksgegevens te verzamelen van patiënten die daarvoor toestemming geven. Zes medisch gecertificeerde klasse 1m DAVID apparaten meten en registreren een reeks gegevens over zowel de cervicale wervelkolom als de lumbale/thoracale wervelkolom.

De apparaten stellen ons in staat om geldige en betrouwbare gegevens te verkrijgen van de bewegingsmogelijkheden van een patiënt en ook om de hoeveelheid kracht te kwantificeren in de spieren waarop we ons richten voor behandeling.

Resultaat
Deze klinische resultaten worden gepresenteerd op basis van de behandeling van een steekproef van 479 patiënten die zich met chronische lage rugklachten CLBP melden in de getback-revalidatieklinieken. Deze patiënten werden 12 maanden na hun initiële behandeling opgevolgd voor een herbeoordeling.

 • 253 vrouwen en 226 mannen gaven toestemming om de resultaten van hun klinische behandeling te onderzoeken.
 • De gemiddelde significante verandering in de Owestry Disability Index [ODI] gedurende het getback revalidatieprogramma was respectievelijk van 32,8% tot 10,8%  voor  Initial [T1] tot post Revalidatie [T2]. Een verandering van 20% in ODI wordt als klinisch significant beschouwd.
 • De 12 maanden follow-up [T3] in de ODI liet zien dat de ODI post revalidatie score [T2] gehandhaafd bleef over de 12 maanden follow-up periode, op respectievelijk 10,8 en 7,9%.
 • Een gemiddelde verandering in de krachtscore gepresenteerd als een gemiddelde over de testen (T1 & T2) voor lumbale thoracale flexie, extensie, rotatie en laterale flexie toonde een significante toename van 62,5% met een bereik van 46-82% van T1 tot T2.
 • 12 Follow-up gegevens [T3] toonden aan dat de krachttoename 12 maanden later behouden bleef. Geen significant verschil van T2 tot T3 toont een gemiddelde verandering van 1,78% in het geheel van deze metingen.
 • Praktijk-voor-praktijk analyse toonde opmerkelijke consistentie in de trends in de krachtveranderingen over de drie meetperioden [T1, T2,T3].
 • De veranderingen binnen de praktijk voor alle getback-praktijken en over alle functionele maten voor zowel ROM als kracht toonden consistent vergelijkbare resultaten met vergelijkbare significante trends voor de totale groep en geslacht over de T1, T2 en T3 metingen.

Deze klinische gegevens tonen de effectiviteit aan van op apparaten gebaseerde oefentherapie die zich richt op geïsoleerde, doelgerichte en specifieke progressieve versterking van de spieren in de wervelkolom van patiënten met CLBP.

Read the full article

Bron: getback, Australia