Validatie Studies

Validatie Studies

De DAVID-apparatuur is onderworpen aan verschillende validatiestudies. In dit overzicht vindt u de meest relevante studies en een volledige literatuurlijst van alle tot nu toe uitgevoerde studies. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de validatie van onze apparatuur. Wanneer de studies worden gepubliceerd zullen ze op deze pagina worden opgenomen.

Browse full library

Isometrische betrouwbaarheidstest

Doelstelling
Onderzoeken van de betrouwbaarheid van de mobiliteitsmeting en de isometrische krachtmeting bij de David rug toestellen.

Methode
Metingen werden uitgevoerd op drie verschillende testdagen door een ervaren instructeur. Het tijdsinterval tussen elke onderzoeksdag was 72 uur. De tests werden uitgevoerd met David rugtoestellen.

Uitkomst
De isometrische krachtmetingen toonden een sterke correlatie (r=0.94-0.99). Ook de correlatie in de mobiliteitsmetingen (in die bewegingsrichting waar het gemeten werd) was sterk (r=0.90-0.98).

Access Study

Denner A. Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Berlin, Heidelberg; Springer; 1997. Chapter 7.4, Ergebnisse Eigener Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen; p. 163–178.

Spieractiviteit van de (doel)spieren in verschillende bewegingsrichtingen van de wervelkolom

Doel
Het analyseren van de spieractiviteit van de (doel)spieren in vergelijking met andere spiergroepen in combinatie met de David rugtoestellen.

Methoden
EMG werd gebruikt om de isolatie van de doelspieren te testen tijdens maximale isometrische contractie. In de apparaten 110 en 130 werd ook de spieractivering tijdens submaximale dynamische spierarbeid (70% van 1 RM) getest.

Uitkomst
Fixatie in David rug apparaten lijkt doelspieren effectief te activeren en andere spieren te remmen.

Access Study

Denner A. Muskuläre Profile der Wirbelsäule. Berlin, Heidelberg; Springer; 1997. Chapter 7.4, Ergebnisse Eigener Reliabilitäts- und Validitätsuntersuchungen; p. 163–178.

Intra- en inter-tester betrouwbaarheid en referentiewaarden voor isometrische nek kracht.

Doelstelling
Bepalen van intra- en inter-tester betrouwbaarheid, leeftijd- en geslacht specifieke referentiewaarden voor isometrische nekkracht in extensie, flexie en laterale flexie in zittende positie gemeten met David 140 toestel.

Methoden
Betrouwbaarheid: Intra-tester betrouwbaarheid werd bestudeerd in drie herhaalde test trials, met 10 minuten rust tussen de meetreeksen. De inter-tester betrouwbaarheid werd bestudeerd door de procedure te herhalen met elk van de drie testleiders op hetzelfde tijdstip van de dag, bij drie verschillende gelegenheden, met een interval van een week tussen de testreeksen.

Referentiewaarden: Een maximale inspanning van ongeveer zes tot acht seconden werd geregistreerd in elke bewegingsrichting voor elke proefpersoon.

Uitkomst
De intra-tester betrouwbaarheid, voor alle drie de testleiders, uitgedrukt als de ICC waarde was 0.94-0.97 voor nekkracht in extensie, flexie, laterale flexie (rechts/links). De inter-tester betrouwbaarheid tussen de drie testleiders was 0.86-0.95 in de vier richtingen. Voor alle drie de testleiders, en voor bijna alle richtingen, bleek meting één de hoogste waarde te hebben. Uit de resultaten blijkt dat de intra- en inter-testerbetrouwbaarheid van de 140 zeer goed tot uitstekend was.

Access Study

Peolsson A, ÖBerg B, Hedlund R. Intra- and inter-tester reliability and reference values for isometric neck strength. Physiotherapy Research International 2001;6(1):15-26.

Overzicht validatie studie:

De toekomst van de Fysiotherapie

Download onze White Paper