EVE Platform – uw virtuele assistent

EVE Enterprise Functies

Alle op één platform

Onze krachtigste therapiesoftware voor geavanceerde controle en flexibiliteit

Met EVE Enterprise kun je locaties beheren, patiëntgegevens organiseren via de rapportagedatabase en BI platform, afspraken met patiënten efficiënt organiseren en patiënten eigenaar laten zijn van hun eigen gezondheidsproces via de gepersonaliseerde en op maat gemaakte EVE app.

Meer informatie over de EVE Premium-functies

Kalendermodule

De EVE Kalendermodule biedt verschillende functionaliteiten om de efficiëntie en organisatie van zorgverleners te verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke functionaliteiten

Afspraken plannen: Patiënten kunnen afspraken met de therapeut aanvragen of boeken via de online agenda in de EVE app. Het systeem moet beschikbare tijdvensters weergeven op basis van de agenda van de zorgverlener en patiënten in staat stellen een geschikt tijdstip te kiezen.

Geautomatiseerde herinneringen: De agenda kan automatisch herinneringen voor afspraken naar patiënten sturen via e-mail, sms of in-app meldingen. Dit helpt het aantal no-shows te verminderen en verbetert de aanwezigheid van patiënten.

Beschikbaarheidsbeheer: Therapeuten kunnen hun beschikbaarheid bijwerken op de kalender, inclusief vakantiedagen, kantooruren en andere wijzigingen in de planning. Dit voorkomt dubbele afspraken en zorgt ervoor dat patiënten alleen afspraken kunnen maken wanneer de behandelaar beschikbaar is.

Toegang voor patiënten: Patiënten moeten via hun EVE App beveiligde toegang hebben tot hun komende afspraken, eerdere afspraken en eventuele bijbehorende medische aantekeningen of testresultaten. Dit stelt patiënten in staat om op de hoogte te blijven van hun zorgplanning.

Integratie met EMR: De online agenda moet naadloos integreren met uw EMR systeem. Wanneer een afspraak is gepland, moet deze automatisch worden toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier, zodat de zorgverlener de komende afspraken direct vanuit het dossier van de patiënt kan bekijken.

Ondersteuning voor meerdere zorgverleners: Voor groepspraktijken of zorginstellingen met meerdere zorgverleners moet de agenda het beheer van afspraken voor alle zorgverleners ondersteunen en hun beschikbaarheid weergeven.

Terugkerende afspraken: Het systeem moet het plannen van terugkerende afspraken ondersteunen, zoals follow-up bezoeken of regelmatige controles voor patiënten met chronische aandoeningen.

Wachtlijstbeheer: Als een afspraak vrij komt door een annulering, kan het systeem patiënten op een wachtlijst de mogelijkheid bieden om de vacature in te vullen.

Kleurcodering en categorisatie: Om het makkelijker te maken om onderscheid te maken tussen verschillende soorten afspraken (bijv. routinecontrole, spoedeisende hulp, enz.) kan de agenda gebruik maken van kleurcodering of categorisering.

Beheer van middelen: In sommige gevallen moeten zorginstellingen gedeelde middelen beheren (bijv. onderzoekskamers, apparatuur). De kalender kan helpen bij het bijhouden van de beschikbaarheid en planning van deze middelen.

Rapportage en analyse: Het systeem biedt rapportage- en analysefuncties om afspraaktrends, no-show rates en andere belangrijke prestatie-indicatoren te volgen die kunnen helpen bij het optimaliseren van het planningsproces.

Naleving en beveiliging: Gezien de gevoelige aard van medische informatie, moet het agendasysteem voldoen aan strikte privacyregels en de veiligheid van patiëntgegevens waarborgen.

Mobiele toegang: Een intuïtieve mobiele app of mobielvriendelijke webinterface kan zorgverleners en patiënten in staat stellen om onderweg afspraken te maken en te beheren.

Rapportagedatabase

Een rapporteringsdatabase is een gespecialiseerde database die ontworpen is om gegevens op te slaan en te beheren die gebruikt worden voor rapportering en analytische doeleinden. Het staat los van de operationele of transactionele databases die de dagelijkse bedrijfsvoering afhandelen. Het belangrijkste doel van een rapportagedatabase is het optimaliseren van de prestaties en efficiëntie van rapportageprocessen terwijl de impact op het operationele systeem wordt geminimaliseerd.

Hier zijn enkele belangrijke kenmerken en overwegingen voor een rapportagedatabase:

Gegevensbron: De rapportagedatabase wordt meestal gevuld door het extraheren, transformeren en laden (ETL) van gegevens uit een of meer operationele databases. Het kan gegevens uit verschillende bronnen consolideren om een eenduidig beeld te geven voor rapportage en analyse.

Datastructuur: Het databaseschema in een rapportagedatabase is geoptimaliseerd voor rapportagedoeleinden. Dit betekent dat de gegevens gedenormaliseerd, geaggregeerd en georganiseerd kunnen worden op een manier die snelle analyse vergemakkelijkt.

Prestaties: Rapportagedatabases zijn ontworpen om complexe analytische queries efficiënt af te handelen. Ze kunnen indexen, gematerialiseerde weergaven en andere optimalisatietechnieken bevatten om rapporteringsoperaties te versnellen.

Datagranulariteit: Afhankelijk van de rapporteringsvereisten kunnen de gegevens in de rapporteringsdatabase op verschillende granulariteitsniveaus worden opgeslagen. Geaggregeerde gegevens kunnen samenvattende rapporten opleveren, terwijl gedetailleerde gegevens nodig kunnen zijn voor diepgaande analyses.

Bewaren van gegevens: De rapportagedatabase kan historische gegevens opslaan, zodat gebruikers toegang hebben tot historische trends en patronen en deze kunnen analyseren.

Beveiliging: De toegang tot de rapportagedatabase moet worden gecontroleerd en beperkt tot bevoegde gebruikers om de veiligheid en privacy van de gegevens te waarborgen.

Verversingsfrequentie: De rapportagedatabase kan periodiek ververst worden om gegevens te synchroniseren met de operationele systemen. De verversingsfrequentie hangt af van de rapportagebehoeften en de volatiliteit van de gegevens in de operationele systemen.

Integratie van rapportagetools: Rapportagedatabases worden vaak gebruikt in combinatie met Business Intelligence (BI)-tools die verbinding maken met de database om rapporten en visualisaties te genereren.

Schaalbaarheid: Naarmate het datavolume en de rapportagevereisten groeien, moet de rapportagedatabase schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan de toenemende data- en gebruikerseisen.

Datakwaliteit: Het garanderen van datakwaliteit is cruciaal voor nauwkeurige rapportage en analyse. Datavalidatie- en opschoningsprocessen kunnen worden geïmplementeerd als onderdeel van de ETL-pijplijn.

Datagovernance: Organisaties moeten een duidelijk beleid voor datagovernance hebben voor de rapportagedatabase om de nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens en de naleving van de regelgeving te garanderen.

Back-up en herstel: Er moeten regelmatig back-ups van de rapportagedatabase worden gemaakt om te beschermen tegen gegevensverlies en om herstel te vergemakkelijken in geval van een storing.

Groei beter met het EVE Platform

Krachtige software, gebruiksvriendelijke interface. Verbind naadloos uw gegevens, teams en patiënten op één EVE platform dat met uw bedrijf meegroeit.

De APP voor patiënten werkt als een patiëntenportaal

De EVE App is een veilige manier voor patiënten om interactief deel te nemen aan hun eigen herstelproces. Alle gegevens worden automatisch gekoppeld aan de professionele software van EVE, die indien nodig kan worden gekoppeld aan uw eigen EMR-systeem.

De Patient APP kan volledig worden aangepast aan uw centrum met logo en kleurenschema.