Ziekenhuizen

Waarde gedreven zorg in de revalidatiegeneeskunde

Beweegtoestellen op revalidatie afdelingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bij publieke revalidatie instellingen zijn vaak sterk verouderd. Op de afdeling tref je een verzameling van verschillende, niet op elkaar afgestemde toestellen die in de loop der jaren zijn aangeschaft. Behandelingen worden vaak willekeurig opgezet met methodes die ofwel niet meer worden aanbevolen door medische richtlijnen ofwel worden uitgevoerd met suboptimale toestellen. Het onderhoud van de apparaten is duur en vaak niet meer mogelijk. David biedt voor ziekenhuizen en revalidatie instellingen speciale mogelijkheden voor het aanschaffen van medisch gecertificeerd toestellen in combinatie met een state-of-the-art software systeem en een online leerplatform voor medewerkers.

Nieuwe mogelijkheden

De vraag naar revalidatie diensten neemt toe als gevolg van vergrijzing en een ongezonde leefstijl bij patiënten. Door de toenemende patiëntenstroom en personeels tekort lopen de wachttijden op deze afdeling op tot frustratie van patiënten en werknemers. Door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van revalidatie toestellen en software biedt David een mogelijkheid om meer patiënten tegelijkertijd te kunnen behandelen zonder verlies van kwaliteit en zonder dat de werkdruk van werknemers toeneemt.

Lees meer

“De nieuwe revalidatie aanpak moet de nadruk leggen op de waarde voor de patiënt en ervoor zorgen dat alleen behandelmethoden worden gebruikt waarvan bewezen is dat ze het meest evidence-based, kosteneffectief en veilig zijn”

Ontworpen voor efficiëntie

Het DAVID platform is speciaal ontworpen om grote patiënten volumes te kunnen draaien met geautomatiseerde individuele programma’s, hoge kwaliteit van zorg en gedetailleerde rapportages over patiënten uitkomsten.  HL7-compatibiliteit maakt volledige integratie met systemen voor patiëntendossiers mogelijk.

“Een kritisch component is het vermogen om resultaten te meten op een manier die zinvol is voor zowel de patiënten, zorgverleners en de betalende zorgverzekeraars.

Toekomstbestendige investering

DAVID-technologie is op een duurzame wijze gebouwd om lang mee te gaan. Volledig functionele DAVID-systemen zijn na 25 jaar nog steeds operationeel. Alle softwaresystemen zijn Linux-gebaseerd en worden automatisch bijgewerkt. Nieuwe functies worden toegevoegd en zijn onmiddellijk beschikbaar voor iedereen en worden tevens beschikbaar gesteld op het e-learning platform waardoor zorgverleners altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Technologie van derden wordt aan het platform toegevoegd om gegevensverzameling en rapportage te vereenvoudigen.

 

Profiteer van de data

Toon uw resultaten systematisch met een minimaal gebruik van middelen. Het DAVID-platform verzamelt automatisch alle test- en meetgegevens, vragenlijsten via e-mail, tablet of smartphone en de rapportages worden real-time geladen met één druk op de knop. HL7-integratie brengt alle relevante gegevens over naar het EPD-systeem van het ziekenhuis of revalidatie instelling. Maar uitkomsten zijn niet alleen belangrijk voor zorgverleners en zorgverzekeraars, ze zijn ook essentieel voor de programmaplanning en de motivatie van patiënten.

Leer meer over hoe DAVID’s oplossing uw revalidatie afdeling naar de 21e eeuw kan brengen

Hieronder kunt u onze White Paper downloaden waarin de wetenschappelijke, technische en economische achtergrond van DAVID’s oplossing in detail wordt uitgelegd. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. De beste manier om de uniciteit van het systeem te begrijpen is het in de praktijk te zien en uit te proberen. Wij zijn graag bereid een dergelijk bezoek te organiseren.

Gebruikers ervaringen

Toekomst van de fysiotherapie

Download de White Paper (in Engels)