Transformatie van een fysiotherapie praktijk naar een digitale gezondheidsorganisatie

In de afgelopen jaren is de basis gelegd om onze EVE software te transformeren van een softwaretool ter ondersteuning van hardware (DAVID oefenapparatuur) naar een holistisch softwareplatform, of “ecosysteem” voor de fysiotherapeutische zorg. EVE combineert oefentherapiegegevens, medische vragenlijstgegevens en bio-feedbackgegevens voor een optimale holistische oefentherapie.

Het EVE fysiotherapie platform is ontworpen om zorgverlening te vereenvoudigen en bedrijfsprestaties te optimaliseren. Verhoog de ervaring van uw patiënten en bespaar waardevolle tijd met onze toonaangevende tools voor automatische intake, dagelijkse activiteiten inzicht, coaching, planning van patiënten, behandelresultaten, oefenprogramma’s voor thuis en voor de motivatie van patiënten. EVE heeft API- of HL7-connectiviteit met verschillende leveranciers van EPD-systemen of andere software/hardwareleveranciers. Een enkel platform om de zorgverlening te vereenvoudigen.

De essentie van een softwareplatform

In het artikel “Healthcare platform revolution” definieert KPMG een E-platform als volgt: “Een organisatiemodel gebaseerd op een gedeelde digitale infrastructuur die primair gericht is op het faciliteren van verbinding en interacties tussen twee of meer soorten partijen (gebruikers) in een ”ecosysteem”.

Transformatie van een fysiotherapiepraktijk naar een digitale gezondheidsorganisatie

Binnen de fysiotherapie vindt de komende jaren een transitie plaats naar uitkomstgerichte fysiotherapeutische behandelingen op basis van evidence-based behandelprotocollen. Dit behandeltraject wordt continu ondersteund door een Ecosysteem dat verschillende hard- en softwaresystemen met elkaar verbindt via open API’s.

EVE software is een digitaal ecosysteem dat revalidatie en fysiotherapeutische zorg ondersteunt in verschillende settings zoals ziekenhuizen, orthopedische centra, fysiotherapieklinieken en meer. EVE is meer dan alleen een digitaal platform dat patiënteninformatie en trainingsgegevens verzamelt en opslaat in een database. Om beter te begrijpen hoe EVE binnen een fysiotherapeutische ecosysteem werkt, is het de moeite waard om te begrijpen hoe de belangrijke aspecten van de behandelingsworkflows beïnvloedt en ondersteunt.

Fysiotherapie behandelingsworkflows

Digitale fysiotherapie workflows creëren efficiëntie door het inzetten van een hybride workflow tijdens de registratieprocedure van een nieuwe patiënt. Deze start vervolgens de volgende workflows op basis van een patiëntvolgsysteem:

Intake Automation – Intakeformulieren en functionele uitkomsten van en naar de patiënten
Medische vragenlijsten – Automatische digitale gegevensverzameling van medische vragenlijsten
Patiëntendocumentatie – Gemakkelijk behandelingen documenteren via dagelijkse notities
Op diagnose gebaseerde trainingsprogramma’s – Automatisering van trainingsprogramma’s
Thuisoefenprogramma’s – Gemakkelijk te volgen thuisoefenprogramma’s inclusief motivatie tools
Afspraakplanning – Via de mobiele APP van de patiënt
Rapportage – uitkomst rapportage en rapportage database met interactieve dashboards
API – EVE verbinden met uw bestaande EMR-systeem of andere software/hardware leverancier

1. Intake automatisering en medische vragenlijsten

Tijdens de digitale intake beantwoordt de patiënt gevalideerde vragenlijsten vanuit huis, per e-mail of in de wachtruimte op een tablet/telefoon of Mobiele App.

Er zijn twee verschillende opties voor medische vragenlijsten in EVE, het is mogelijk om:

 • Bestaande gevalideerde medische vragenlijsten gebruiken
 • Uw eigen vragenlijsten te maken

Vragenlijsten kunnen variëren op basis van diagnose tot algemene intake patiënten informatie. Verschillende vragenlijsten kunnen via bundels worden verstuurd, zodat de patiënt slechts 1 melding ontvangt in plaats van een aparte voor elke vragenlijst. Maak een bundel vragenlijsten per diagnose, bijvoorbeeld lage rugpijn, of per activiteit, bijvoorbeeld algemene intake vragenlijsten. Het is ook mogelijk om patiënttevredenheidsonderzoeken te automatiseren door deze op specifieke momenten in het behandeltraject van de patiënt te versturen, bijvoorbeeld na 10 bezoeken.

Vragenlijsten in EVE kunnen worden voorbereid en verzonden:

 • Onmiddellijk
 • Op een specifieke datum
 • Na verschillende behandelingen

Medical-Questionnaires-in-EMR-softwareDe vragenlijstmodule in EVE is een handig hulpmiddel voor het toewijzen, aanmaken en delen van vragenlijsten aan patiënten.

2. Patiënten documentatie

Patiënten documentatie in EVE is eenvoudig en ongecompliceerd. Interactieve patiëntformulieren over bijvoorbeeld ziektegeschiedenis, klinimetrie en dagelijkse notities worden allemaal opgeslagen in het digitale dossier van de patiënt. Het is mogelijk om eigen patiëntformulieren te maken, bijvoorbeeld voor Journaals of gestandaardiseerde intakeformulieren. Het is ook mogelijk om klinische metingen toe te voegen aan patiëntformulieren. Daarnaast kunnen mensen behandelcontracten of een informed consent ondertekenen met de digitale handtekeningfunctie.

Patiëntendocumentatie in EVE bevat veel belangrijke functies, waaronder:

 • Digitaal patiëntendossier
 • ICD 10/11-codes
 • Patiëntcategorieën voor het groeperen van patiënten
 • Eenvoudig aan te maken patiëntformulieren voor dagelijkse aantekeningen of intakeformulieren
 • Grafische weergaven van medische vragenlijsten
 • Digitaal ondertekenen van documenten

3. Op diagnose gebaseerde behandelprotocollen

Op diagnose gebaseerde behandelprotocollen helpen de fysiotherapeutische zorg te vereenvoudigen door een geschikt behandelprotocol te vinden om aan te passen aan de behoeften van uw patiënt. Gebruik bestaande op diagnose gebaseerde behandelprotocollen of maak uw eigen behandelprotocollen voor uw centrum.

 • Op diagnose gebaseerde oefenprogramma’s

Gebruik trainingsprincipes door behandelprotocollen in te delen op basis van verschillende behandelingsfasen en deze automatisch aan te passen met programma regels.

 • Biofeedback en programmaregels

De programmaregels passen automatisch oefengewichten aan op basis van de biofeedback van de patiënt. Dit betekent dat wanneer een patiënt klaar is met een oefening op een DAVID-toestel of funcationele oefeningen, hij of zij feedback geeft of de oefening te licht, te zwaar of precies goed was. EVE neemt dan deze biofeedback mee en past het programma dienovereenkomstig aan voor het volgende bezoek. Deze programmaregels kunnen zelfs door een zorgverlener worden aangepast aan elke specifieke patiënt.

cardio exercise review

4. Oefenprogramma’s voor thuis

Er zijn verschillende scenario’s en omstandigheden wanneer patiënten het fysiotherapiecentrum niet kunnen bezoeken, of wanneer thuisoefeningen worden voorgeschreven bijvoorbeeld voor, tijdens of na een operatie. De EVE Oefenbibliotheek bevat meer dan 300 functionele oefeningen die geschikt zijn voor revalidatie en fysiotherapie. De thuisoefenprogramma’s kunnen aan patiënten beschikbaar worden gesteld via:

 • Print
 • E-mail
 • Mobiele app voor patiënten (binnenkort beschikbaar)

5. Betrokkenheid van de patiënt met een patiëntenapp

De EVE App is een veilige en eenvoudige manier voor patiënten om interactief deel te nemen aan hun herstelproces. Alle gegevens worden automatisch gekoppeld aan de EVE software, die eventueel met HL7 of API aan uw EPD systeem gekoppeld kan worden. EVE App is momenteel in ontwikkeling en zal internationaal worden uitgebracht en komt direct in het Nederlands beschikbaar.

De EVE Patient App is om verschillende redenen nuttig:

 • Oefentherapie – eenvoudig te volgen thuisoefenprogramma’s
 • Gegevens – interactieve mobiele app om trainingsgegevens bij te houden en oefenprogramma’s te delen
 • ChatApp – chatfunctie met uw fysiotherapeut of leden van de trainingsgroep
 • Afsprakenplanning – voor oefentherapie of trainingsgroepen
 • Taakmodule – ontvang belangrijke meldingen om uw gezondheid te verbeteren

physiotherapy-software-ecosystem

 

6. Planning van patiëntenafspraken

Het maken of bekijken van een afspraak kan via de EVE software. De patiënt kan bijvoorbeeld bekijken wanneer een afspraak met een zorgverlener of een groepstraining is gepland. Ook is het mogelijk om een afspraak te verzetten of te annuleren.

In de EVE App is het mogelijk om:

 • Een afspraak te maken met een zorgverlener
 • Een afspraak te verzetten of te annuleren
 • Push notificaties te versturen voor afspraakherinneringen

Calendar-software-for-hospital-physiotherapy-center

 

7. Rapportage

Het EVE-softwareplatform is ontworpen voor een effectieve uitkomstanalyse, automatische documentatie en objectieve rapportage van de behandel resultaten.

Resultaatrapporten op individueel of groepsniveau.

De EVE software houdt verschillende testresultaten en voortgangsrapporten bij. Patiënten kunnen persoonlijke tests en voortgangsrapporten bekijken en downloaden.

 • Voortgangsrapporten van patiënten
 • Test- en meet rapportages
 • Real-time gegevens

Rapporten en testresultaten komen automatisch beschikbaar in de Patiënten app. Door resultaten te delen voert de patiënt regie over zijn of haar behandeling en maakt het proces van samen beslissen eenvoudiger.

exercise therapy software

Rapportage database

Met EVE-software verzamelt u veel gegevens, waaronder centrumactiviteiten en patiëntgegevens. Via onze uitgebreide en geautomatiseerde rapportages kunt u interactieve dashboards bouwen voor:

 • Informatie over het aantal bezoeken
 • Analyse van patiëntafspraken (no-shows en annuleringen)
 • Analyse van patiëntuitkomsten
 • Analyse van vragenlijsten
 • NPS – Net Promotor Score

Al deze gegevens kunnen gemakkelijk worden geëxporteerd naar:

 • SPSS
 • EXCEL
 • BI-dashboards
 • Landelijke database fysiotherapie

 

8. EVE verbinden met andere systemen via HL7 of API

Het is mogelijk om EVE te verbinden met uw andere systemen door gebruik te maken van HL7 of API.

Wat is HL7?

HL7 is een reeks standaarden om informatie tussen specialisten in de gezondheidszorg over te dragen en te delen. In wezen fungeert het als een brug tussen toepassingen voor medische doeleinden. Deze standaard werd gecreëerd om een efficiëntere en veiligere gegevensuitwisseling mogelijk te maken dan de oude methoden konden bieden. Hoewel er tegenwoordig betere oplossingen bestaan, wordt HL7 nog steeds voor veel toepassingen gebruikt. Er bestaan tegenwoordig twee versies van deze standaard.

Wat is API?

Deze term staat voor Application Programming Interface. Het zorgt voor een verbinding tussen computers of programma’s. Het aantal organisaties in de gezondheidszorg dat API’s gebruikt groeit snel. Door het gebruik van dergelijke interfaces in de gezondheidszorg kunnen patiënten naar verschillende plaatsen gaan, en wordt hun informatie snel en veilig van een andere plaats naar de eindbestemming gebracht.