Eerste stappen naar een digitaal gezondheidsplatform in de fysiotherapie

Ongeacht de sector waarin u werkzaam bent, valt niet te ontkennen dat IT het werkveld enorm verandert. Voorlopig ziet het ernaar uit dat deze digitale transitie in de gezondheidszorg alleen maar aan kracht wint. Het gebruik van software en technologie zal de komende tijd blijven groeien tot het punt waarop uw hele zorgorganisatie is veranderd in een Digital Health Organisatie. Met IT-systemen als uitgangspunt is het opbouwen van een stabiel digitaal ecosysteem met een lange termijn visie essentieel.

De samenleving is verslaafd geraakt aan het intelligente gebruik van (gezondheids)gegevens

De samenleving is verslaafd geraakt aan het intelligente gebruik van gegevens. Het maakt ons leven gemakkelijker en leidt tot betere beslissingen en meer efficiëntie. Denk aan hoe gemakkelijk we hotelkamers boeken met apps als Booking.com of Airbnb. Deze en tal van andere voorbeelden zijn ‘Powered by ecosystems’. Zonder die ecosystemen waarin partijen samenwerken en gegevens delen zou er geen flexibel en gebruiksvriendelijk platform zijn.

Het slechte nieuws is dat het digitale ecosysteem van de gezondheidszorg nog in de kinderschoenen staat. Het goede nieuws is dat een reuzensprong mogelijk is en we kunnen voorkomen dat de gezondheidszorg tijdelijk wordt onderbroken. In veel andere sectoren hebben we al geleerd van de voor- en nadelen van platforms. Met die kennis en ervaring kunnen we in de zorg een verantwoorde transformatie maken: niet 10% beter, maar tien keer beter. Natuurlijk vraagt dat om een aantal duidelijke keuzes.

Niet 10% beter, maar tien keer beter: A platform revolution in healthcare

 

Digitale ecosysteemontwikkelingen in de gezondheidszorg

De definitie van een Ecoplatform volgens KPMG – healthcare platform revolution (2023) luidt als volgt: “Een organisatiemodel gebaseerd op een gedeelde digitale infrastructuur die primair gericht is op het faciliteren van verbinding en interacties tussen twee of meer soorten partijen (gebruikers) in een ecosysteem.” Hier vallen trefwoorden als verbinding en interactie op. Wil een digitale infrastructuur een werkend ecosysteem zijn, dan moeten gebruikers gegevens, digitale formulieren, papierwerk, afbeeldingen, berichten enz. kunnen verzenden en ontvangen.

telehealth for physical therapy

 

Van een organisatie met eenvoudige IT-mogelijkheden naar digitale gezondheidsecosystemen

Veel gezondheidsorganisaties en -afdelingen implementeren nu digitale hulpmiddelen om bedrijfsprocessen te verbeteren, te innoveren of te transformeren. De afdelingen en functies van de organisaties worden effectiever door geleidelijk digitale hulpmiddelen te omarmen. Het probleem is echter dat dit vaak op een te gefragmenteerde manier gebeurt, waardoor binnen bedrijven ”IT-eilanden” ontstaan met weinig of geen verbinding met andere systemen. Toch gaan IT-systemen vaak door met deze aanpak en slagen ze er niet in de organisatie te optimaliseren.

Een gezondheidsorganisatie gaat uit van een digitaal gezondheidsecosysteem als kern van de organisatie. Dit vraagt om een andere benadering van software. Waar nu vooral wordt uitgegaan van het oplossend vermogen van software, wordt bij een ecosysteem vooral uitgegaan van doorontwikkeling. Dat betekent eerst een fundament ontwikkelen waardoor koppelingen en andere ontwikkelingen op de lange termijn makkelijk in te passen zijn in het ecosysteem.

“Spelers moeten zich onophoudelijk richten op het echte probleem dat ze oplossen voor patiënten, consumenten, zorgteams of zorgprofessionals.”

Wat is de toekomst van digitale gezondheid in 2023?

Technologiepartnerschappen zijn niet langer optioneel. Full-stack oplossingen, samengesteld uit gekoppelde platforms in verschillende lagen van de technologiestapel, steunen steeds meer op een ecosysteemarchitectuur die wordt aangedreven door een gemeenschap van partnerbedrijven. Binnen een dergelijk ecosysteem hebben de lagen verschillende eigenaren en werken ze samen via technologische interfaces. Sterke platformlagen zullen robuuste verbindingen hebben via goed gedefinieerde API’s en softwareontwikkelingskits (SDK’s). Deze moeten vergezeld gaan van bedrijfsmodellen waarmee de volledige oplossing kan worden geschaald door de stimulansen voor alle partijen op elkaar af te stemmen.

Er vindt een revolutie plaats in de digitale gezondheidszorg, het is slechts een kwestie van tijd voordat deze de fysiotherapeutische zorg zal transformeren.

digital-health-platform-for-physiotherapy

Lees meer over hoe EVE op deze vraag inspeelt met tools die waarde toevoegen voor alle belanghebbenden binnen de zorgorganisatie. 

 

References:

Ikkersheim D, Posthumus T,  Pasman J, Kingma H. Niet 10%, maar 10x better: Een platform revolutie in de zorg. Market Analysis by KPMG N.V., 2023.